Nyt fra ”60+ gruppen” / på gruppens vegne/Thorkild Sønderskov / mobil: 2086 7187 / mail

 

21. marts 2014

Der skal være en lille status her 3 uger inde i den første forårsmåned.

Vi bliver flere og flere. Der måtte i torsdags suppleres med kaffekopper og rundstykker flere gange. Også her skal der lyde en velkommen til Jytte og Leif. Det bliver kun festligere, når flere deltager i snakken, og når flere hænder tager del i aktiviteterne.

I klubhuset skrider arbejdet godt frem. Gangen/entreen bliver finere og lysere. Og på 1. sal forventer vi, at afslutte opsætningen af lyddæmpende plader førstkommende torsdag. Desuden planlægger vi at fortsætte  arbejdet med pladsen til optimistjollerne næste gang (hvis vejret tillader).

Endnu en opgave venter. Der er indkøbt nye lamper til klublokalet – stueetagen. Vi skal have disse lamper hængt op. Men herefter er det også slut med de store opgaver i denne omgang. Der skal være tid til at hjælpe hinanden med bådene, hvor dette ønskes.

Vigtigt! Den 3. april afslutter vi med frokost. Pigerne planlægger og indkøber.

 

6. marts 2014

Status efter denne torsdag er:

1.     De indefrosne rundstykker fra fryseren er nu næsten spist. Grundet lidt tvivlsom håndtering ved undertegnede med ovnen og optøningen har det undertiden været nødvendigt med en halv kop kaffe ekstra. Men vi er jo sparsomme – der smides ikke noget unødigt væk. Og jeg føler mig allerede i mindst 2. fase af køkkenassistentuddannelsen.

2.     Entreen bliver lysere og lysere – pigerne maler hvidere og hvidere – det bliver godt!

3.     Og vi mænd ”bliver mere og mere lyddæmpede” på første sal ved de plader, vi får sat op. Nordsiden er færdig. Dog mangler vi kvisten over trappen. Men også det vil ske!

4.     En stor tak til stabile og muntre 60+-ere – ved malingen – ved pladearbejdet. Jeg glæder mig allerede til næste torsdag.

 

27. februar 2014

Der blev arbejdet med opsætning af plader, og der blev malet ude i forgangen.

Knud Nybo tog nogle fotos:

 

 

6. februar 2014

Den sociale del inklusiv kaffen gennemføres som vanligt – hyggeligt – rart!

Derimod har vintervejret nedsat aktiviteten ved en del af de praktiske opgaver – herunder renoveringen af pladsen til optimistjollerne.

Uge 7 holder vi vinterferie – flere har ferieoplevelser med børnebørn o.s.v.

Vi mødes igen torsdag den 20. februar i uge 8. Her vil vi påbegynde opsætningen af træbeton/lydplader på 1. sal – husk om muligt selv lidt egnet værktøj. Desuden forestår der en opgave med at pudse og male træpaneler i entreen. I dag er de blevet afvaskede med oxalsyre.

En anden indendørs opgave til fremtiden kunne være at skure og rengøre stengulvet i hele stueetagen. Ved klubhusdagen kan det være vanskeligt at få ro og plads til denne opgave.

Vi ses den 20. februar – god ferie!

 

 

9. januar 2014

Status i det nye år:

Der er tilgået et nyt interesseret medlem til vores lille eksklusive, men også folkelige gruppe – velkommen til Irene!

Status ved det nye års begyndelse på de praktiske opgaver:

1.     Der mangler færdiggørelse af malerarbejdet fra indgangsdøren forbi kontordøren til den ”røde” sofa.

2.     Lyddæmpningspladerne ligger stadig til tørre på 1. sal. Næste gang lægger vi flere afstandslister imellem, hvor der mangler. Temperaturen i rummet er hævet af hensyn til udtørringen. Varighed til ultimo februar.

3.     Hvis vejret tillader og bestyrelsen afgiver et OK, påbegynder vi næste gang en renovering af oplægspladsen til optimistjollerne. Der er indhentet tilbud på nødvendige materialer.

4.     Har du ellers ideer til mulige opgaver af passende omfang, beskæftigelse eller tiltag for den lille gruppe – kom og sig frem. Hvor intelligent og praktiske folk tænker tanker, sker der altid noget!

 

19. december 2013

Så er der juleferie! De sidste – i dag fire beslutsomme og arbejdsomme – har nu afsluttet året.

I dag fik vi malet væggen mod køkkenet og entreen. Dermed er der færdiggjort til et arrangement – leje af lokalet.

Endvidere er træbetonpladerne nu båret på 1. sal. Her skal de ligge til tørre til udgangen af februar. Først der må vi påbegynde opsætningen.

De interesserede mødes igen i det nye år torsdag den 9. januar kl. 9.30.

Glædelig jul til alle og tak for mange gode aktive timer sammen i 2013.

 

 

5. december 2013

Og vi nød kaffen, rundstykkerne og kagen i fulde drag afventende det hårde vejrs komme. Vindmåleren kunne med lethed svinge sig op over 17 m/s, før vi tog hjem.

Næste torsdag den 12. er der følgende program:

Vi mødes som normalt. Derefter vil Bente og Kisser køre på indkøb til frokosten. Imens vil vi male på toilettet, i entreen, og væggen ved og mod køkkenet. Jens Peter kommer med traktor og vogn, hvormed vi kan få de sidste bukke kørt om i hallen.

Efter disse praktiske opgaver, vil vi nyde en let julefrokost sammen. Betalingen derfor vil vi tage af de 1000 kr., som vi modtog for at flytte John Mejers motorbåd.

Vel mødt til december-hygge og praktisk arbejde.

 

 

14. november 2013.

 Et mindre – men meget pænt selskab – nød kaffen, rundstykkerne og kagen i fulde drag. Det milde efterårsvejr med fugt og lidt vind var over os (udenfor).

Derefter optrådte vi i den gode og hjælpende sags tjeneste. Med trækkraft fra Poul Flodgaards båd fik vi trukket John Mejers defekte motorbåd om til krankajen. Herfra skal så Redningsringen snarest flytte den til sit stativ mellem hallerne.

TAK til Poul Flodager for trækkraft!

Ifølge John Mejer vil der komme 1000 kr. til vores kaffekasse som tak for hjælpen.

Lyddæmpning: Der vil komme to forskellige konsulenter for at rådgive bestyrelsen og os til den rigtige beslutning om materialer m.v.

Hjertestarterkursus? Det blev i dag bragt i forslag. Er der interesse? Er vi tilstrækkeligt antal? Økonomi?

Ide! Kunne det være en bedre ide med onsdag som mødedag i stedet for torsdag? Flere aktive fra gruppen går til gymnastik torsdag. Men der sker også noget om onsdagen. Kom og giv din mening til kende eller ring til mig 20867187.

 

 

7. november 2013

Efter kaffen gik pigerne i gang med køkken og depotrum. Der skal ryddes op og ”ting” i navngivne kasser.  Det vil helt sikkert blive til glæde for os alle, når vi har arrangementer i klubhuset.

Vi ”drenge” arbejder stadig i lyddæmpningsopgaven på første sal. Vi fik målt og beregnet de forskellige arealer samt besluttet, at vi vil have et møde med STARK´s  materialekonsulenter,  før vi træffer den endelige beslutning og anbefaling til bestyrelsens afgørelse.

Der er både penge i og mange frivillige arbejdstimer i opgaven – derfor skal vi også være sikre på et rimeligt – et godt resultat.

Desuden skal vi have vinduerne vaskede, når stormene har lagt sig.

 

 

31. oktober 2013

Den obligatoriske kaffe samt en almindelig orientering af hinanden om de aktuelle aktiviteter i klubben hører sig til ved hvert torsdagsmøde. Og denne tids aktiviteter kan tydeligt ses i vores havn – der bliver færre og færre både ved broerne.

Det føles lidt tomt.

Men så bliver der for den enkelte af os ro og tid for mulige reparationer eller forbedringer, før bådene igen skal søsættes til foråret.

Vi fik taget Oles mast af samt hjulpet til ved andre både, hvor en håndsrækning kunne glæde. Der var lige pludselig stor travlhed ved krankajen.

Lyddæmpning på 1. sal: Efter aftale med sejlklubbens formand konsulterer vi Henning Møller i begyndelse af næste uge om erfaringer med lyddæmpning og gode råd for tekniske løsninger. Jeg har talt med Henning desangående. 

Ses torsdag den 7. november?

 

 

24. oktober 2013

Ud over den sædvanlige ”rundstyk-hygge” blev der ryddet op i køkkenet og på depotet. Desuden blev der bestilt nye plastikkasser til opbevaring af forskelligt til køkkenet.

Den kommende lyddæmpning på 1. sal var et stort punkt i vore drøftelser. Vi nåede frem til to forskellige materialevalgmuligheder overfor bestyrelsen. 

Og vi fik taget endnu en mast af en sejlbåd.

Næste gang:

Arbejde videre med køkkenet – ”system i tingene”. Evt. vaske vinduer.

Måske flere master af samt forberedelser til arbejdet på 1. sal.

 

 

3. oktober 2013

Det var da herligt. Jeg har dårligt fået armene ned endnu! Efter den obligatoriske time med en god snak over rundstykker og kaffe, fik vi løst en del opgaver.

1.     Vinduerne var vaskede onsdag af Knud – tak for det.

2.     Vi fik ”brændt bål” af affaldstræet.

3.     3 både fik taget masten af.

4.     Det blev besluttet at anvende 60x60 lyddæmpende plader. Der pågår yderligere forundersøgelser, arealberegninger og prisberegninger, hvorefter bestyrelsen kan tage den endelige beslutning.

5.     Vi drøftede formiddagens struktur, og fandt det vigtigt, at vi slutter samlet – over en øl/vand samt engang imellem en let frokost. Altså når vi har gjort os fortjent dertil – eksempelvis ved de tidligere nævnte opgaver i vort klubhus med maling, lydplader, rengøring o.s.v.

6.     Hvis der over vinteren skal bygges tag over vore gæstecykler, som i øvrigt er sat ind i hallen, må vi sikkert have bestyrelsen foran hos kommunen. Ved lejlighed taler jeg med formanden herom.

7.     Vi ses torsdag den 10. oktober. Måske skal flere master tages af?

Til gengæld holder vi fri torsdag den 17. oktober – torsdag i efterårsferien. Mange har besøg og/eller andre aktiviteter med børnebørn o.s.v.

 

 

26. september 2013.

EFTERLYSNING!!!

Findes der personer, der nogle torsdage vil deltage i arbejdet med følgende opgaver:

1.     Oprydning i affaldstræet på ”bålpladsen” – afbrænding eller stabling.

2.     Opsætning af lyddæmpende plader i klubhuset på 1. sal. I øjeblikket undersøger vi, hvilken type plader og hvor mange, der skal anvendes.

3.     Male vægge på det ene toilet, entre og de hvide vægge ved køkkenet.

4.     Lidt oprydning og rengøring i køkkenskabe og skuffer efter sommerens mange gæster.

5.     Vaske vinduer.

6.     Måske i fremtiden – bygge tag over gæstecykler.

7.     Eller måske har du selv forslag til aktiviteter – kom med dem.

Mit forslag kunne være: 

9.30 – 10.30      Kaffe og rundstykker.

10.30 – 11.45    Arbejde med de forskellige opgaver.

11.45 – 12.00    Fælles afslutning – aftaler o.s.v. over en øl/vand/kop kaffe (måske med klubben som vært). Jeg undersøger hos bestyrelsen.

 

NB. Torsdag den 3. oktober. Vi har aftalt, at vi hjælper hinanden med ”mast af bådene” hos de, der er klar til det.

 

 

5. september 2013.

Denne lille trofaste skare fra ovennævnte kvalificerede nød de mange rundstykker. Resten blev gemt i fryseren til senere brug.

Efterfølgende afsluttede vi adskillelsen af den gamle ponton. Tilbage er der nu kun træ, der skal brændes og tønder m.m., der skal på genbrugspladsen.

Ligeledes har Niels Bækdal lavet el og Henning Møller færdiggjort monteringen af emhætten. Det ser rigtig godt ud.

Desuden er der igen serviceret på vore cykler. Om få uger stiller vi dem over i hallen – gemt væk indtil næste sæson.

Fremtid: Afhængig af antal fremmødte og hvad de måtte have lyst til, besluttes det, hvilke opgaver der om muligt kan løses. Der er stadig mulighed for at male toilet i ”bagbords side”, entre og ved køkkenet.

 

 

29. august 2013

Efter den obligatoriske briefing af hinanden om gode oplevelser og sejlerlivets udfordringer over kaffen med rundstykker og kage, blev der tid til de andre ”hyggearrangementer”.

Servicering af klubbens cykler blev påbegyndt. Kan fortsættes lidt næste gang.

Vi fik påbegyndt arbejdet med adskillelsen af den gamle flydeponton. Færdiggøres måske næste gang.

Sidst, men ikke mindst – med Henning Møllers gode hjælp, fik vi sat emhætte op i køkkenet.

Slutteligt – vi fik ikke aftalt, hvilke opgaver der ellers kunne være næste gang, og hvad vi kunne have lyst til.

Vi ser!!

 

 

15. august 2013

Vi følte næsten, men også kun næsten, at vi var for få til at være beslutningsdygtige. Alle gode opgaver med cykler, maling o.s.v. henstår til fortsat afvikling. Se tidligere omtale.

Ved Henning Møllers hjælp, fik vi aftalt, hvordan vi måske næste gang kan arbejde videre med montering af emhætte i køkkenet.

Nyde kaffen, arbejde lidt, arbejde meget eller slet ikke – alle er velkommen. Men snakken bliver altid god, hvis man gør noget.

 

 

8. august 2013

Så er vi i gang igen. Og der var rundstykker og kage nok til de 7 fremmødte!!

Efterfølgende blev klubhusets vinduer vasket – i køkkenet desuden indvendig.

Dernæst fik vi efter de nødvendige tilladelser fra øverste myndighed bugseret en båd fra bro 1 til den rigtige plads ved bro 2. Vandet var blank som et spejl, så det var den enkleste sag med klubbens jolle og påhængsmotor. Nu kan Henning Byskov igen få sin sejlbåd på plads.

Næste torsdag:       A-planen er som altid – sejlads.

                              B-planen er       a) servicering/reparationer af klubbens gæstecykler

                                                       b) malearbejde i entre og toilet

                                                       c) montering af emhætte

 

 

 

 

 

20. juni 2013:

Som en af de førstkommende sagde – vi var på dette tidspunkt 3 – der kommer nok ikke ret mange i dag.

Jovist, da kaffen var klar og rundstykkerne på bordet, var vi 12 forventningsfulde og erfarne personer.

Blandt dagens resultater kan nævnes: Der blev vasket vinduer udvendig i klubhuset, 5 gæstecykler er klar, køkkenet er malet, ligesom det ene toilet er malet. Dette arbejde er til fælles glæde for os, som udførte det, og for alle andre.

Nu holder vi sommerferie og mødes igen torsdag den 8. august.

 

13. juni 2013:

Over kaffen besluttede vi, at blæse- og regnvejret bedst egnede sig til indendørs aktiviteter.

Delt i to grupper gik vi i gang med cyklerne og klubhuset.

Hvor langt ”cykelfolkene” nåede, ved jeg ikke præcist, men jeg formoder, at der er mange gøremål endnu.

Vejret den 20. juni afgør, om der skal sejles eller fortsættes med cyklerne.

Klubhusgruppen fortsætter under alle omstændigheder næste gang i køkkenet med rengøring, klargøring og maling. Måske når vi også toiletterne.

Bent Thorhauge er desuden i færd med at udskifte det gamle fjernsyn og montere et nyt.

Enhver er meget velkommen til at deltage i disse nyttige og hyggelige aktiviteter i vores fælles klub!

 

 

 

6. juni 2013:

En stille formiddagsstund over en kop kaffe og et rundstykke er ensbetydende med en god snak. Det var

også gældende denne torsdag.

Men så længe vejret arter sig, må malearbejdet og cykelreparationerne vente. Der skal sejles!

I dag havde vi besøg af en 8. klasse med lærer fra Christinelystskolen. Det blev til sejlads med både små og

større både i havneområdet og i Lem Vig. Vi havde det herligt, ligesom vi håber, at nogle af den unge kunne

få lyst til sejlklubbens aktiviteter.

Torsdag den 13:            Plan A – sejlads.

                                    Plan B – malearbejde og cykelreparationer.

 

 

 

30. maj 2013:

Vi mødtes 12 personer til den obligatoriske kaffe med rundstykke. Herligt – 45 minutter med god snak om de ”vigtigste” nyheder.

Dernæst fulgte vi plan A. I perfekt vind og vejr med fin sol sejlede vi i Potters og Thorkild Nielsens både i det smukkeste af alle farvande – vigen fra Gjeller Odde i nord til Lemvig i syd. Rigtige hygge- og

træningssejladser. Tak for det!!

Næste gang er plan A igen sejlads.

Plan B malearbejde i klubhuset kombineret med reparation af klubcykler.

Vi ses.

 

 

 

23. maj 2013:

Torsdag den 23. maj kl. 9.30 mødtes vi 12 personer til obligatorisk rundstykke, kaffe ( 10 kr.) og en snak om fremtidige torsdage.

Vi besluttede, at der – så vidt som det er muligt – er aftalt, hvad programmet er den følgende torsdag – dette af hensyn til egne forberedelser, tøj, o.s.v.

Plan A for torsdag den 30. maj:

Hvis vejret med vind og vand tillader det, er første prioritet altid sejlads gruppevis i egne både på fjorden – måske til andre havne omkring os.

Plan B:

Alternativt vil vi påbegynde rengøring og malearbejdet i klubhusets køkken, toiletter og entre. Andre fingersnilde med trang til mekanik vil klargøre klubbens gæste-cykler.

I øvrigt vaskede vi husets vinduer efter onsdagsstormen, før vi gik hjem igen. Nyd det!!

 

 

 

Er du over 60 år -  er dette noget for dig !!!!!!

START:

Torsdag den 16. maj  kl. 09.30 i klubhuset.

-        Og herefter efterfølgende torsdage kl. 09.30

På medlemsmødet i januar og på et efterfølgende møde i april blev det besluttet, at at oprette et 60+ udvalg i Lemvig Sejlklub.- primært for medlemmer på 60+, men har du mulighed for at deltage er alder ingen hindring !

 

60+ udvalget skal have gang i mange aktiviteter.

 

I sejlersæsonen bliver det primært sejlads og samvær der er i højsædet, og er det ikke sejlervejr er der hyggeligt samvær og praktiske opgaver i og ved klubhuset.

 

·       Morgenkaffe eller/og  frokost i klubhuset

·       Fælles sejlture – formiddags-  eller dagsture

·       Fællestur f. ex Limfjorden Rundt i forbindelse med træskibssejladsen

·       Praktiske håndværkeropgaver,  i og ved klubhuset, vinduesvask mm.

-        Forbedre udenomsarealerne

 

    MØD op TORSDAGE , første gang torsdag den 16. maj kl. 09.30

 

 På denne første dag er der indkøbt rundstykker og kaffe på klubbens  regning

 

 de efterfølgende torsdage er forplejningen på egen regning !

-        Efter kaffen og rundstykkerne bliver der sammensat nogle besætninger, og vi håber at de skippere der er mødt frem er klar til at lægge båd til, og stævne ud til første sejltur i 60 +  regi.

 

 

Der er nedsat et lille 60 + udvalg bestående af:

Thorkild Sønderskov   mobil: 20867187

Jens Peder Østergaard  mobil: 61748930

Henning Møller   mobil: 20821604