Bestyrelsens Beretning 2004

 

Lemvig Sejlklubs 82. generalforsamling  den 24. November 2004.

 

Sejlklubbens Medlemstal

Desværre må vi konstatere ,at medlemstallet i Lemvig Sejlklub fortsætter med at falde. Vi bor i en egn, hvor befolkningstallet er vigende. Derfor stiller det ekstra krav til os bare at holde et nogenlunde konstant medlemstal. Det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for at fortælle om sejlsportens, og i særdeleshed Lemvig Sejlklubs fortræffeligheder.

Fordelingen på medlemskategorier ser således ud for de seneste år:

                                            Medlemstal:

 

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Seniorer

140

151

169

158

171

187

Juniorer

20

26

40

25

29

28

Ægtefæller

32

31

34

32

29

28

Passive

24

25

24

22

18

17

Pensionister

21

20

23

20

15

16

Andre

1

1

2

3

3

3

Ialt

238

254

292

260

265

282

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det normale antal møder. I år er det navnlig det omfattende arbejde  omkring flytningen af bådhallen, som har fyldt meget.

Surfudvalget

Det blev igen i år en mærkelig sæson, vejret var jo godt nok og fremmødet ved hele Danmarks surfdag (grundlovsdag) og sommerskolen var helt i top. Aldersgruppen 12 til 15 år var fint repræsenteret, og der blev sendt et tilbud med børnene hjem omkring surfundervisning i august og september måned, men desværre var der ingen respons, indtrykket er at den aldersgruppe gerne vil prøve at surfe, men når de så kommer hjem til forældrene og snakken om klubmedlemskab dukker op er interessen ikke så stor, men vi prøver med tilsvarende tiltag i næste sæson.

Surfafdelingen fik først på sæsonen en ny trailer, den gamle var slidt og rustet op.

 

Sejlerskolen

 

Mange medlemmer i Lemvig Sejlklub har fået deres første sejlerundervisning i Sejlerskolen og gjort deres første erfaringer i klubbens 606’ere. Sejlerskolen har på den måde været et springbræt for mange, som så senere har anskaffet sig en sejlbåd. Jeg er derfor ked af at konstatere at vi for tiden ikke kan tilbyde undervisning i sejlads til de som måtte ønske det.

Jeg vil på det kraftigste opfordre til at interesserede sætter sig sammen i et sejlerskoleudvalg og prøver at finde en vej ud af denne ulykkelige situation. Hvis vi skal rette op på medlemstallet er en genoplivning af sejlerskolen i en eller anden form vigtig. Vi kan ikke være bekendt at have en sejlklub uden en sejlerskole.

 

 

 

 

Juniorudvalget

I øjeblikket er der 17 medlemmer i juniorafdelingen. Som vi alle ved har det været et blæsende år og det betød at nybegynderne ikke var på vandet i maj og september.

I år har juniorafdelingen inviteret skoleklasser til åbent hus i sejlklubben. Jeg var selv herude et par af aftnerne og jeg kunne se at både børn og voksne morede sig godt. Måske er I skuffede over at jeres store arbejde ikke straks resulterede i mange nye medlemmer. Alligevel synes jeg i skal glæde jer for i har på bedste vis gjort reklame for vores klub.

Sejlerne fra Juniorafdelingen har i år deltaget i 14 udenbysstævner. De stævner, hvor der var flest Lemvig sejlere med var i Skive og i Sunds med henholdsvis 12 og 8 sejlere. Til vores  eget stævne var der 17 lokale sejlere med. Lemvig Sejlklubs juniorafdeling har således været flot repræsenteret  ved kredsens stævner.

Årets fællestur gik i år til Bøhlørehus på Jegindø. Både til lands og til vands var turen vellykket og også i år var næsten hele juniorafdelingen med forældre med. Det er lækkert med så stor opbakning til turen.

 

Jeg vil gerne takke trænere og forældre, I gør en kæmpeindsats for afdelingen og hermed også for Lemvig Sejlklub. Uden jeres engagement ville det ikke være muligt at få det hele til at fungere.

 

Sejladsudvalget. 

 

Kapsejlads:

Igen i år har der været arrangeret de traditionelle kapsejladser.  I Lemvig sejlklub kan vi bryste os af, at deltagerantallet er stabilt højt. Sejladserne bliver gennemført med 15 -  20 både hver gang, hvilket er meget tilfredsstillende.

I år sejlede vi forårssejladserne efter vore lokale handikapmål, og efterårssejladserne efter de officielle mål. Denne fordeling har været et rimeligt kompromis efter sidste vinters heftige diskussioner.

 Desværre blev tre sejladser aflyst p.g.a. vejrgudernes lune. Det giver altid anledning til diskussioner, specielt når der aflyses p.g.a. manglende vind. 

Til afslutteren var der perfekte forhold, og vi havde en fin sejlads til Oddesund.

 

Årets vindere blev:

Forårssæsonen:

 1. løb: Bent Sørensen  2. løb: Ole Mose  3. løb: Knud Kristian Wrist

Efterårssæsonen (klubmestrene):

 1. løb Bent Sørensen 2. løb: Hemming Klokker  3. løb: Knud Kristian Wrist 4. løb: Finn Nikolajsen

Afslutteren blev vundet af Finn Nikolajsen.

 

Fra kapsejlerne skal der lyde en tak  til Ole Vinther for at styre sejladserne. Og også en tak til pølsedamerne, for at hygger om os efter sejladserne. Jeg vil også gerne her takke Niels og Knud Kristian, som igen i år har påtaget sig at arrangere vore kapsejladser. Også en tak til Svend Aage, der har hjulpet med udlægning af kapsejladsbøjer.

                 

Tursejlads:

 

Der er afholdt to fællesture.

1.      tur gik til Jegindø. Der var god tilslutning, hvilket gjorde det muligt at bemande tre sjægte til en kapsejlads lørdag eftermiddag. Vi har fået et fantastisk forhold til folkede bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os gerne deres sjægte og klubhus og de deltager også i vores hyggelige samvær. Der har udviklet sig en god tradition, så vi skal også til Jegindø næste år.

 

2.      tur gik traditionen tro til Agger. Det er den helt store weekend for Agger havn når der er fællestur fra Lemvig. Havnefogeden vil gøre alt for os, så turen bliver en succes. Da det også er lykkedes at låne roklubbens klubhus, er forholdene perfekte. Desværre var det et værre blæsevejr den weekend, så deltagelsen blev kun 7 både. Ikke en rekord tur, men en meget hyggelig tur.

 

Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op.

 

 

 

Arrangementsudvalget

I februar og marts havde vi flere arrangementer her i vores klubhus. Hans Peder Kokholm fra Morsø Sejlklub fortalte om forberedelserne til sin jordomsejling og om sejladsens første halvdel. Det var en spændende aften så mon ikke der er basis for at få fortsættelsen og afslutningen, når han er vendt hjem igen.

Vi slipper nok heller ikke for at arrangerer en maddag i stil med den vi forsøgte os med i slutningen af februar i år.

I marts måned havde vi besøg af North Sails og Sejladsudvalget afholdt et møde om den kommmende sæsons kapsejladser.

 

Henved dig til bestyrelsen eller arrangements udvalget hvis du  har ønsker om et arrangement i det kommende forår.

 

Og så er der i årets traditionelle arrangementer nemlig tilriggerfest, Sct. Hans fest og afriggerfesten , samt glög aften.

 

Tilriggerfesten blev igen arrangeret  som en frokost umiddelbart efter standerhejsningen. Klubben var vært ,og der blev serveret en flot sildeanretning m.v.

 

Sct. Hans festen, den største af årets fester i klubben faldt igen i år på en regnvejrsdag.  Alligevel lykkedes det igen i år for Aksel og Kim at trylle det fineste grillkød på vore tallerkner.

En stor tak til jer og til de flittige piger, som sørgede for et overdådigt salatbord. 

Øvelse gør mester siger et gammelt ord. Og det er sandt nok.

For i år var året, hvor det endelig lykkedes for Holger, med sin heks, at antænde bålet i første forsøg. Det var flot og værd at vente på.

Det er et stort og smukt bål som tiltrækker mange tilskuere.

 

I forbindelse med Åben Havn i Lemvig Havn den sidste lørdag i juni blev der lavet en lille fællestur. Vejret var ikke godt så tilslutningen var begrænset. Til de deltagende blev der serveret fiskeretter og fadøl.

 

Den 6. november tog vi standeren ned, og mellem fyrre og halvtreds af klubbens medlemmer var med til at nyde de gule ærter ved aftenens afriggerfesten . Sidste år havde Niels Lehmann tilbudt at lave de gule ærter. Så i år havde skæbnen indhentet ham. Han skulle lave de gule ærter. Og sikke nogle ærter. Efter møllerens opskrift var der ærter til firs. Og de blev spist alle sammen. Det ved jeg for jeg tog den sidste portion og slukkede under gryden. Hvis vi alle husker at rose Niels, kan det være, han vil lave gule ærter igen næste år.

 

Og husk så vores Gløgg-aften onsdag den 15. december kl. 19.30.

 

En stor tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget. Som består af er Poul Erik, Kisser, Lone, Niels og Renate.

 

Igen i år muligt at svømme i Lemvig Svømmehal. Det foregår hver lørdag kl. 10.00 til 12.00. Det koster 250,- kr. for et ti-turskort for voksne og 100,- kr. for et kort til børn.

 

 

 

Haludvalget

Jeg er de forløbne år blevet drillet lidt fordi nogle synes, at jeg holder for lange taler ved generalforsamlingen. Jeg kan trøste jer i år bliver den kortere. Alene redegørelsen for bådhallen fyldte over to sider sidste år.

Jeg er utrolig glad for at vi har holdt rejsegilde og det nu kun er entreprenøren og hans håndværkere, der bestemmer hvornår vi kan køre bådene om på plads. Nu er der ikke flere spørgsmål, som kommune, amt og naturfredningsforening skal tage stilling til.

Som jeg sagde da vi tog vores stander ned, så tror jeg at vi har fundet den bedste løsning, ud fra de muligheder, vi fik givet.

Det har været en lang og til tider tung vej inden vi er nået så vidt som vi er nu. Jeg vil i den forbindelse gerne takke de skiftende medlemmer af Haludvalget, som alle har udført et meget stort arbejde.

Jeg vil også gerne takke Bent Sørensen. Du har stille og roligt flyttet alle bådvognene inde fra Østhavnen og her til klubhuset, det har været til stor hjælp for mange.  

 

Marinaudvalget

Administrationsaftalen mellem Lemvig Kommune og Sejlklubben om marinaens drift blev sidste år opsagt af Lemvig Kommune og blev her i foråret forhandlet på plads. Vi fik den imødesete prisstigning på ca. 6%, men fik på plads, at pladslejen fremover følger nettoprisindexet. Så forhandlingerne gik faktisk udmærket. Nettoindexet er steget ca. 1,7% og det betyder, at en 3 m plads vil stige ca. 45 kr. Det er da overskueligt. Og vi må jo forvente, at der nu er ro om aftalen i nogle år fremover!

Ellers er der ikke sket ret meget i år. "Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har igen i år opkrævet en del i gæsteleje, nemlig 25.000 mod 27.500 sidste år - men sommeren var heller ikke god i år, så det er meget fint. I skal have mange tak. Der bliver med garanti brug for jer igen næste år. Af de penge i har krævet op får Sejlklubben som bekendt 60%, altså 15.000 gode danske kroner.

Der har været lejet ca. 130 pladser ud i årets løb og der er i skrivende stund kun 19 ledige pladser. Det har betydet en forøget indtægt og under næste punkt på dagsordenen, nemlig regnskabet, vil I kunne se, at Marinaen i år giver klubben knap 47.000 kr. i indtægt.

Mastekranen har igen fungeret fint hele året, og de nye el-installationer på broerne kører som en drøm. Jeg vil lige indskyde at meget af det jeg læser op under dette punkt er noget Knud Kristian har skrevet. ”Som en drøm” det er store ord i hans mund.

De nye ophale- og vaskefaciliteter er godkendt af byrådet, der har afsat 230.000 kr. ekskl. moms til at få foretaget det fornødne. Der er planlagt etablering af en "standplads", hvor en mobilkran kan sætte sine ben og løfte bådene op. For at vi kan få bådene forbi kranen er der planlagt etablering af 250 m2 befæstet areal, ligesom der er planlagt ca. 250 m2 befæstet areal ovre mellem surfskuret og asfaltvejen, hvor der er planlagt etableret en vaskeplads med afløb og det hele. Kranen skal holde ca. der, hvor mastekranen er nu, så det er også planlagt at flyttet mastekranen hen på den anden ende af honørkajen. Så kan vi samtidigt få denne trukket lidt længere fra kajen, så den i det daglige vil fungere bedre.

Imidlertid er der planer fremme om at sejlklubben selv etablerer en fast kran, så derfor har vi bedt om udsættelse mht. det nævnte projekt. Under Eventuelt vil vi fortælle noget mere om, hvor langt vi er med kranen.

Knud Kristian, du skal have tak for det store arbejde du hvert år udføre med fordelingen og administrationen af bådepladserne.

 

                     

Sprøjten med mere

 

Eva har sørget for at vi har fået del i nogle portostøttemidler.

Eva og vores gamle redaktør Kurt er endnu ikke færdige med at regne ud på om det er en god ordning for os. Men indtil videre fortsætter Sprøjten med at udkomme som sædvanligt.

Tak til alle jer, der bidrager med indlæg i ”Sprøjten”, bliv endelig ved med det. Det er vigtigt for klub livet, at vi  fortsat har ”Sprøjten”, som et mødested for debat og information.

Tak til Kurt, vores gamle redaktør. Og tak for din tålmodighed med os, når det kniber med at overholde deadline. Også en stor tak til vore annoncører. Vi er meget glade for jeres støtte.

 

Ilse har lavet en hjemmeside for Lemvig Sejlklub, hvor formen er fastlagt. Og herefter er det i høj grad op til de enkelte udvalg at få lagt stof ind på hjemmesiden. Det har vi ikke været gode til. Undtagelserne er kapsejladsudvalget og navnlig juniorudvalget som virkelig ser ud til at have forstået hvordan man bruger en hjemmeside. Jeg håber at det fremover vil blive en naturlig del af arbejdet i klubben at det man skriver og de fotos man tager må finde vej ind på sejlklubbens hjemmeside. For der er ingen tvivl om at en hjemmeside i fremtiden vil blive en stadig vigtigere måde at komme i kontakt med hinanden i klubben, og også en vigtig måde at gøre opmærksom på klubbens eksistens overfor andre interesserede. Her er et område, hvor vi ikke har været gode nok og jeg vil gerne påtage mig skylden  jeg  har ikke fulgt initiativerne op. Men jeg håber som sagt at det vil blive bedre. Du skal have tak for dit store arbejde med hjemmesiden og din store tålmodighed med os..

 

Jeg vil også takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge blade er så flinke til at skrive om os, og bringe de indlæg vi sender til dem. Det er af stor vigtighed, at vi på den måde får gjort opmærksom på sejlklubbens eksistens. Tak til alle der i årets løb har skrevet til avisen. Det får i garanteret mulighed for igen til næste år.

 

Jeg vil også sige tak til alle vore sponsorer, som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

Klubhuset

Og så til noget jeg er ked af.

Som bekendt er Thyborønsejlerne meget glade for at komme til Lemvig. De kommer tit i stort antal og er med til at sætte et festligt præg på havnelivet. I år har jeg haft et par alvorlige samtaler med nogle af Thyborønfolkene. De følte at de ikke var rigtig velkomne her i havnen. Der var nogle af vores medlemmer som har sagt nogle uheldige ting til dem. Uanset, at vi skal betale for at ligge i Thyborøn Havn ,og at Marinaen i Thyborøn måske ikke indbyder til, at man overnatter der. Så berettiger det ikke til at nogen her fra klubben kalder Thyborøboerne for nasserøve og lignende. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Jeg håber det er en misforståelse og at vi fremover vil omfatte alle sejlere som gæster vores dejlige havn og vores klubhus med lige stor gæstfrihed.

I de sidste år er vi blevet udsat for en del tyverier. Vi besluttede derfor at der ikke måtte ligge kontanter og værdifulde effekter i klubhuset. I år er tyverierne begrænset til et par småindbrud i jolle- og surfskurene. Det er selvfølgelig ærgerligt men alt i alt er vi i år sluppet for de store indbrud, hvor der gerne følger store og meningsløse ødelæggelser med. Det er dejlig hvis tyveknægtene har fattet at der ikke rigtig er noget at komme efter i vores klubhus.

Vi arbejder på at få indlagt fjernvarme i Klubhuset. Når vi konverterer fra el - til fjernvarme kan vi få et tilskud på 100 kr. pr m2 til installationen af radiatorer mv. og få fjernvarmen koblet på uden tilslutningsafgift. Der er enighed i bestyrelsen om, at det er et rigtig godt tilbud, som vi bør sige ja til. 

 

Igen i år fik vi ordnet en del på vores ”klubhusdag”, det er som bekendt om formiddagen inden standerhejsningen. Jeg formoder at traditionen fortsætter, og derfor vil jeg opfordre jer til at komme med forslag til forbedringer, som kan udføres den dag.

 

Irene er ny i klubhusudvalget. Velkommen til dig. Jeg vil gerne takke Holger fordi du kikker kærligt efter huset og tager dig af de forskellige ting der skal ordnes. Og tak for opdækning og kaffe i aften. Også tak til Jens Peder, der klarer udlejning og aftaler angående rengøring. Jeg synes rengøringen har fungeret fint i år.

 

Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer i Lemvig Sejlklub for et godt år og da det er min sidste beretning som formand vil jeg gerne takke jer alle for de sidste fire år. Det har været en stor fornøjelse at være jeres formand. En speciel tak til bestyrelsen som har været til stor hjælp og støtte. Tak skal I have alle sammen.