Bestyrelsens Beretning 2005

 

Lemvig Sejlklubs 83. generalforsamling den 30. november 2005.

Sejlklubbens Medlemstal

Vi kan glæde os over, at de senere års faldende medlemstal, i år er ændret til en lille stigning. Fordelingen på medlemskategorier ser således ud for de seneste år:

 

Medlemstal:

 

 

2005

2004

2003

2002

2001

Seniorer

136

140

151

169

158

Juniorer

23

20

26

40

25

Ægtefæller

36

32

31

34

32

Passive

27

24

25

24

22

Pensionister

24

21

20

23

20

Andre

0

1

1

2

3

Ialt

246

238

254

292

260

 

+3,4%

-6,3%

-13%

+12,3%

+1,9%

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal møder, dog har der været ekstraordinære bestyrelsesmøder i forbindelse med beslutningen om anskaffelsen af vores nye havnekran, og der har været ekstraordinære forretningsudvalgsmøder i forbindelse med gennemgang af vore bestående forsikringer og møder med et andet forsikringsselskab, som jeg vil vende tilbage til senere i beretningen. Derudover har vi haft vort traditionelle møde med havneadministrationen i marts.

Surfudvalget

Sæsonen har nærmest været opdelt i 2, idet der før sommerferien var god søgning til klubafterne og surfingen generelt med nogle nye medlemmer tilfølge, men efter sommerferien gik det lidt i stå. På surfernes dag, Grundlovsdag, var der pæn interesse med 20-25 gæster og på sommerskolen var der ca. 70 elever i løbet af ugen. Derudover har der i august været besøg af Cheminova og i september af Nr. Nissum Efterskole. Så vi må sige at surfafdelingen har gjort et stort arbejde for at skabe interesse for surfing. Desværre må vi sige, at det er ganske vanskeligt at fastholde interessen i ungdomssegmentet.

De unge af i dag, har utroligt mange tilbud at vælge imellem. Og fra at have udvist interesse, når de første gang prøver at surfe, så sker der en ændring når de kommer hjem og foreligger det for forældrene. Det har også været forsøgt, at skabe interesse for kite-surfing, men det er kun blevet til et par stykker der prøver kræfter med denne nye variant.

Sejlerskolen

I 2005 lykkedes det at få sejlerskolen op at stå igen, dels ved at Axel Schmuck, Bjarne Stougaard og Hemming Klokker tilbød at være instruktører, dels ved at vi i det tidlige forår fik tilbudt et sponsorat i form af en IF’er. I bådlånsafdelingen, havde Thyholm Sparekasse (der har skiftet navn til Sparekassen Limfjorden) en kunde der skulle sælge sin IF’er og der kunne dermed slåes 2 fluer med et smæk, så Sparekassen købte båden af kunden og har stillet den til rådighed for Lemvig Sejlklub på den måde, at den dag klubben ikke længere har behov for båden, skal den leveres tilbage til Sparekassen.

Så må vi se om nogen af os kan huske aftalen til den tid. Vedligeholdelsestilstanden var dog ikke særlig god på båden, bl.a. ville motoren ikke fungere, så Sparekassen spenderede også en ny motor og en vogn til båden. Storsejlet passede ikke for godt, idet det var et sejl til en Naver, men det er blevet omsyet så det er brugbart.

Da vi annoncerede i Lokalavisen, modtog vi 9 tilmeldinger til Sejlerskolen. Da 606’erne ikke var sejlklare, måtte Sejlerskolen klare sig med IF’eren og en af elevernes eller instruktørernes både. Jeg håber eleverne har været tilfredse med forløbet og at vi må se dem igen næste år, enten som elever, eller som nye aktive sejlere i sejlklubben.

 

Desværre har Axel meddelt, at han holder orlov fra arbejdet i det første halve år af 2006, ligesom Hemming er ved at flytte til Jegindø, så jeg håber inderligt at det lykkes at finde nye instruktører til sejlerskolen næste år. Som noget nyt, vil vi til næste år medtage klargøring af skolebådene på klubhusdagen, når der er standerhejsning, hvor vi forventer at bruge IF’eren og en 606’er. Omkring 606’erne kan jeg sige, at vi jo i foråret besluttede at sætte dem til salg, men vi fik henvendelse fra Jolleafdelingen og Sejlerskolen, der godt kunne bruge én hver. Det er dog ikke blevet til noget, men vi forventer at de gøres klar til brug på klubhusdagen, således at der sættes én 606’er til salg.

Juniorudvalget

Allerede i februar, startede jolleafdelingen op med vintertræning – og det oven i købet i snevejr. I løbet af den mere almindelige sejlsæson, har der været træningssejlads hver onsdag. Ligesom i surfafdelingen, har der været afholdt sommerskole for optimistjoller. Lemvig var værter for et stævne den første weekend i august, hvor der deltog ca. 20 sejlere og arrangementet forløb fint. Der var ikke helt så mange som man kunne have håbet på, men der var også andre stævner denne weekend, så det har uden tvivl sat sit præg på deltagelsen. Også i denne vinter, er der arrangeret vintertræning af 3 klubber, nemlig Morsø, Sallingsund og Lemvig. Året er netop afsluttet med sejlads i Lemvig d. 26. november. Det er imponerende at se børn og forældre trodse kulde og blæst under disse vintersejladser.

 

Årets klubmestre blev:

Nybegynder: Daniel Thomasen

C-feltet: Thomas Rønnest

B-feltet: Charlotte G. Jensen

A-feltet: Tina Blæsbjerg

 

Desuden har Mathias Pedersen deltaget både i DM og i NM.

 

Arbejdet i juniorafdelingen er helt og holdent afhængig af en aktiv deltagelse af forældrene, så herfra skal lyde en stor tak for indsatsen til forældre og trænere.

Sejladsudvalget. 

 

Kapsejlads:

Kapsejladssæsonen har været meget fin, uden de store problemer med aflysninger, hvorfor sejladserne er blevet afviklet til de flestes tilfredsstillelse. I foråret havde vi en livlig diskussion omkring hvilke handicapsystemer vi skulle bruge, men det er forhåbentligt afklaret til næste år. 21 både deltog, hvilket er meget tilfredsstillende.

 

Årets klubmestre blev:

1. løb: Bent Sørensen – 2. løb (klassebådene): Hemming Klokker – 3. løb: Niels Bækdal og 4. løb: Finn Nikolajsen.

Jubii-sejladsen blev vundet af Hemming Klokker, medens Ole Mose Jeppesen vandt Afslutteren.

 

De som bruger klubbens hjemmeside vil se, at Knud Kristian er hurtig til at lægge resultaterne ind på hjemmesiden, så man kan følge med i resultaterne fra gang til gang og også se opgørelser over placering i den samlede stilling og f.eks. se om man forbedrer eller forringer sit personlige handicap.

 

Fra kapsejlerne skal der lyde en stor tak, dels til Bent Thorhauge for at møde op hver tirsdag og styre sejladserne, dels til de mange ”pølsedamer” der i løbet af sæsonen har sørget for at vi kunne købe pølser m.v. i klubhuset. Nu er der jo sikkert mange mænd, der slider med kødgryderne til hverdag, så det er en fornøjelse at have en friaften, hvor man for en billig penge, kan købe lidt sen aftensmad. Der skal også lyde en stor tak til Svend Aage for hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind. I årets Mors Cup, hvor der iøvrigt var rekordtilslutning med 133 tilmeldte både, deltog 10 både fra Lemvig. ”Pernille” og ”Nicoline” fik 1. præmier med hjem, medens ”Dixi” fik en  2. præmie.

 

Tursejlads:

Der er afholdt to fællesture i den forgangne sæson.

 

1. tur gik til Jegindø. Der var god tilslutning, men desværre var vejret ikke med os. Derfor blev det ikke til sejlads i sjægtene i år, men vi forsøger igen til næste år. Vi har fået et fantastisk forhold til folkene bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os gerne deres sjægte og klubhus og de deltager også i vores hyggelige samvær. Det har udviklet sig til en god tradition.

 

2. tur gik traditionen tro til Agger i august. Der var meget stor tilslutning og efterhånden er der også tradition for, at der tages gæster med, så endnu flere kan opleve hvad et godt klubliv er. Vi havde igen i år lånt roklubbens klubhus, og i år var vi begunstiget af et usædvanligt godt vejr, så det blev halvmørkt inden vi rykkede indenfor, hvor klubhuset blev fyldt til bristepunktet.

 

De traditionelle traveture er populære, ikke underligt, for naturen er fantastisk i Agger. Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op.

Arrangementsudvalget

Der var stor travlhed i vinteren 2004/2005 med færdiggørelse af den nye bådhal og anskaffelsen af den nye kran. Der var kapsejladsmøde d. 16. november 2004, hvor den forgangne sæson blev evalueret og d. 15. december var der traditionen tro Gløgg-aften. I marts var der igen kapsejladsaften, hvor der var livlig diskussion omkring valg af handicap-systemer.

 

Hovedtemaet på årets klubhusdag d. 30. april, var hovedrengøring efter håndværkerne, der havde installeret fjernvarme. Desuden blev der isat ny udvendig dør på 1. sal og skiftet glaslister i vinduespartiet mod nord og diverse andre vedligeholdelsesprojekter. På denne dejlige solskinsdag, fik vi også indviet vores nye kran, efter at standeren blev hejst. Der var stort fremmøde, idet ca. 40 medlemmer var mødt frem på arbejdsdagen. De fleste af dem der deltog, kan sikkert huske, at kranen virkede som en magnet på ”drengene”. Forhåbentlig møder der mindst lige så mange frem næste år på klubhusdagen.

 

Skt. Hans festen tiltrækker altid mange tilskuere og for en gangs skyld var vi begunstiget af godt vejr. Desværre havde jeg ikke selv mulighed for at deltage, men heldigvis kunne Eva tage over. Aksel og Kim forestod som vanligt tilberedelsen af maden. Og i år var bålet ekstraordinært stort, sikkert p.gr.a. orkanen i starten af året. Må jeg i den forbindelse minde om, at medlemmer af Lemvig Sejlklub er velkomne til at bidrage til årets Skt. Hans bål med haveaffald, men først fra 1. marts. Grunden til at der er kommet et skilt op med ”Henkastning af affald forbudt” skyldes, at mange andre end medlemmer var begyndt at køre haveaffald hertil.

 

2 dage efter, var der også godt vejr til Åben Havn, hvor der var festlig deltagelse af både fra Lemvig Sejlklub. Det er en deltagelse, som Lemvig Turistbureau påskønner. Der var fiskeretter og fadøl til de fremmødte, så her var der for en gangs skyld tale om en mindre betaling for ulejligheden.

 

I vinterens løb havde vi fået henvendelse fra nogle folk fra Egersund i Norge, der ville starte en ny kapsejlads op, kaldet ”North Sea Race Week” fra Amble i England via Egersund i Norge til Lemvig.

De spurgte os om vi ville tage feltet i mål og vi meldte tilbage, at det ville vi da gerne. På grund af ringe tilslutning, blev turen senere ændret til en tursejlads. Vi henvendte os flere gange for at høre om arrangementet blev gennemført og om hvor mange deltagere der ville komme, men fik ingen svar. Jeg havde selv havnevagten d. 5. juli hvor de skulle komme, men så ingen Englændere eller Nordmænd, men Svend Aage har fortalt, at der dukkede et par både op i Havnen, der dog blot provianterede inden de sejlede hjem igen. Så det var lidt af en flad fornemmelse og det er ikke sikkert at vi hører mere til ”North Sea Race Week”.

 

Den 25. august havde vi besøg af Lions Club Lemvig. Efter en kort velkomst og fortælling om klubbens historie, tog vi på en sejltur på fjorden. For de af vore gæster, som havde været bekymret for søsyge, blev det en ganske udramatisk sejltur, idet der var meget svag vind og næsten fladt vand. Jeg tror at vore gæster fik en god oplevelse, der var i hvert fald en hyggelig stemning under den efterfølgende kaffe i klubhuset. Det er altid spændende at få besøg udefra og forhåbentlig har vi med sådanne arrangementer skabt interesse for sejlerlivet.

 

September og oktober bød på et sjældent godt vejr med mange sejlerdage, men da standeren skulle nedtages d. 5. november fik vi for alvor smag på efterårsvejret med blæst og regnbyer. Det var dog hurtigt glemt, da ca. 40 medlemmer satte sig til bords om aftenen til årets afriggerfest, hvor Niels Lehmann havde forberedt de gule ærter i flere dage. Der var rigelige mængder af mad så selv søfolk med glubende appetit blev mætte. Ingen der har deltaget kan være i tvivl om, at hjemmelavede gule ærter er klasser bedre end de færdigretter man kan købe, så selv os der ikke ligefrem elsker gule ærter, er begejstrede for Niels’ gule ærter med solidt fyld. Vi glæder os allerede til næste år.

 

Den 16. november havde vi besøg af Thyborøn Skibsradio sammen med en repræsentant fra Garmin, der producerer GPS-udstyr og kortplottere. Det var spændende at høre om GPS-systemet og den udvikling vi kan forvente i fremtiden. Og så var der selvfølgelig lejlighed til at trykke på knapper på de medbragte instrumenter. I øvrigt udgjorde mandlige medlemmer, 95% af de fremmødte.

 

Jeg kan også her nævne, at Svend Erik i år har undervisning i Duelighedsbeviset her i klubhuset.

 

Og så minder jeg om vores Gløgg-aften om 14 dage og de andre arrangementer, der er planlagt i løbet af vinteren. Tidspunkterne kan ses på midtersiderne af det seneste nummer af ”Sprøjten”, ligesom de også fremgår af vores hjemmeside og af det opslag jeg har hængt op på opslagstavlen over de kommende arrangementer.

 

Hvis I har gode idéer til nye arrangementer, så henvend Jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen.

 

En stor tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik, Kisser, Lone, Niels B., Niels K. og Renate.

 

Igen i år er det muligt at svømme i Lemvig Svømmehal. Det foregår hver lørdag kl. 10.00 til 12.00. Det koster 250,- kr. for et titurskort for voksne og 100,- kr. for et kort til børn. Normalprisen er h.h.v. kr. 275 og 175.

Haludvalget

Det har været et travlt år for haludvalget. Sidste år var opførelsen af den nye hal i fuld gang og den er nu færdig, ligesom udenomsarealet er gjort færdig sammen med rampen over diget. I den forbindelse skal det måske fremhæves, at man ikke må køre over denne rampe i bil. Vi vil helst undgå klager over, at der er unødig trafik her. Og da det var et punkt, som Kommunen var meget opmærksom på, skal kæden over rampen altid være låst. Mange har givet udtryk for tilfredshed med den nye hal. Ventilationen fungerer fint, p.gr.a. mellemrummene mellem brædderne og derfor har der ikke rigtigt været problemer med kondens, som der godt kunne være i den gamle hal. Desuden fungerer det godt med den faste bund og de gode lysforhold. Økonomien for hallen m.v. er nu gjort op, og der er en samlet besparelse i forhold til budgettet på små 43.000 kr. ud af et budget på 1.030.000 kr., så styringen har været tilpas stram. Nu mangler blot udgiften til maling af hallen + en solid frivillig arbejdsindsats, når gassen engang er gået af det trykimprægnerede træ.

 

I årets løb er der gået én båd ud af hallen og nr. 1 på ventelisten er kommet ind. Endvidere har én af medlemmerne købt en større båd. Der er således en tilgang på 12 m2 udlejet areal. Lysten til at komme ind i hallen vokser stadig og der står p.t. 7 både på ventelisten. Da vi i sin tid diskuterede investeringen i hallen, var der nogen betænkelighed ved, om der kunne opstå ledige kvadratmetre, der ikke kunne udlejes, men dette er heldigvis gjort til skamme.

 

Sejlklubben har anskaffet en ”ny” traktor, som har den luksus at have servostyring. Vi har indkøbt en stor donkraft og der er anskaffet 3 stk. el-målere, hvis enkelte både skal foretage sig noget, der giver et større elforbrug.

 

Haludvalget har i september måned afholdt et årligt møde for hallens brugere. Ét medlem har valgt at stoppe i haludvalget. Der er pt. valgt 4 traktorførere, der har ansvaret for at bugsere både inde i hallen. Hallens brugere må således ikke selv køre med bådene inde i hallen, men man må gerne selv flytte sin båd mellem hal og havn.

Marinaudvalget

Det altoverskyggende på Marinaen har i år været den nye kran. Der kom tilstrækkelige tilmeldinger til, at bestyrelsen valgte at iværksætte projektet. Da kommunen havde lovet at etablere vaskeplads og fundament for mobilkran, blev dette konverteret til et pælefundament for vores kran, så vi kunne slå 2 fluer med ét smæk. Hele projektet blev gennemført i foråret, og efter lidt forsinkelse (sejladsudvalget måtte aflyse spændingssejladsen) blev kranen indviet 30. april på klubhusdagen og de fleste både kom i vandet med kranen. Der var dog lidt problemer med at dreje kranen på grund af den lille udveksling på gearet til drejekransen og det resulterede desværre i, at kranen gik i stykker i sommerferien. Det var et meget uheldigt tidspunkt og desværre strakte reparationen sig over 9 uger. Det var ikke tilfredsstillende. Det var også betænkeligt, at vi kunne konstatere rust på udliggerarmen. Det blev renset af og nymalet, men for god ordens skyld, har vi skrevet et brev til leverandøren, hvor vi gør opmærksom på rustproblemet med håbet om, at der var tale om et enkeltstående tilfælde. Nu er udvekslingen ændret til 1/3 af hvad den var før og det ser ud til, at den kører vældig fint nu. Så kan vi vist sagtens leve med, at der skal udføres en del ”lirekasse-sving” de par gange om året.

Mastekranen er ved denne lejlighed blevet flyttet længere hen mod ”Havneknejpen” for at få plads til kranen. Her blev lejligheden benyttet til at trække kranen lidt længere væk fra kajkanten, så man kan have en mastevogn mellem kran og kaj. Og det har gjort det hele noget nemmere.

 

Ellers er der ikke de store ting at berette. Der er udskiftet et par pæle i sommer. "Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har igen i år opkrævet en hel del i gæsteleje, nemlig 28.000 mod 25.000 sidste år, så det er meget tilfredsstillende. Sejlklubben får som bekendt 60% af havnepengene, altså små 17.000 gode danske kroner. Så en stor tak til de frivillige havnefogeder. Vi håber mange af Jer har lyst til at tage en tørn igen, næste år. Der blev her efter sæsonen holdt et lille feedback-møde med ”korpset”, og der kom nogle idéer på bordet til at gøre tingene nemmere, og det vil der blive set på inden næste sæson. Der har været udlejet ca. 137 pladser i årets løb og der er i skrivende stund kun 19 ledige pladser og 5 skrevet op til en plads. De mange udlejede pladser betyder en forøget indtægt og under regnskabsgennemgangen vil I kunne se, at Marinaen i år giver klubben godt 50.000 kr. i indtægt.

Sprøjten med mere

Sidste år blev der indført nye regler omkring udsendelse af blade og som det blev beskrevet sidste år i ”Sprøjten” i september, fik vi bevilget portotilskud under forudsætning af, at ”Sprøjten” udsendes mindst 4 gange om året, er på mindst 50 sider og at der i alt udsendes 1.400 stk. på årsbasis. Det kunne nu godt praktiseres, men efter portoændringen 1. januar 2005 ville det betyde, at tilskuddet ville blive spist op af portostigningen, på grund af tykkelsen og vægten af bladet. Efter afvejning frem og tilbage, besluttede vi så at ændre udsendelsesformen således, at der fremover udkom 2 numre af ”Sprøjten” suppleret af 1 eller 2 nyhedsbreve. En form vi har set praktiseret i flere andre klubber. Det er ikke voldsom mange penge vi sparer på årsbasis på denne måde, men da det ikke ligefrem flyder ind med artikler og indlæg til Redaktøren, fandt vi det mere hensigtsmæssigt på denne måde. Ligesom vi sender eksemplarer af ”Sprøjten” ud til andre sejlklubber, modtager vi også en række klubblade. Her kan man godt misunde nogle af klubbernes flotte layout på bladene. Det kan være udtryk for, at man har en bogtrykker blandt medlemmerne. Der kan også være en sammenhæng med, at flere af bladene nærmest er oversåede med reklamer. Vi ser også klubblade, der er dårligere i kvaliteten. Så vi synes at ”Sprøjten” har et fornuftigt niveau og vi er helt på det rene med, at det har en meget vigtig funktion som bindeled og nyhedsorgan mellem medlemmerne. I er velkomne til at komme med kommentarer til ”Sprøjten” under eventuelt.

 

Tak til Kurt Winther og Eva for det store arbejde med at redigere og udsende ”Sprøjten”.

 

Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er flinke til at skrive om os, og bringe de indlæg vi sender til dem. Det er af stor vigtighed, at vi på den måde får gjort opmærksom på sejlklubbens eksistens. Endelig vil jeg gerne sige tak til alle vore sponsorer, som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

 

Jeg håber at man har bemærket, at vores hjemmeside er blevet mere levende. Der kan hentes megen nyttig information i form af arrangementer, resultater fra kapsejladser og stævner, takster for medlemsskaber, havnepladser m.v. og der er også et spændende afsnit med sejlklubbens historie. Én af nyhederne er, at man kan downloade en multi-tilmeldingsblanket, som også kan bruges til ændringsønsker. Det er dejligt at se, at der er flere der bidrager til vedligeholdelse af hjemmesiden. En stor tak til Ilse for at hjælpe os, der har middelmådig teknisk indsigt i hjemmesider.

Klubhuset

Den store begivenhed i år, var installering af fjernvarme, idet vi fik mulighed for tilskud. Jeg synes at håndværkerne har lavet et pænt stykke arbejde. Der er lavet en teknisk løsning, så der fortsat kan ske ”lynopvarmning” af huset. Der er sat et pænt antal radiatorer op, så der kan ske en jævn varmefordeling og der er vist ingen tvivl om, at det er sundere for huset med den nye varmeform. Det bliver så spændende at se, om det bliver billigere eller dyrere med fjernvarme i stedet for elvarme. Da klubhuset førhen blev udlejet til kr. 800,- pr. døgn + forbrug af el, kunne det godt være en kraftig udskrivning p.gr.a. elvarmen når det var frostvejr. Fremover er lejen sat til kr. 1.200,- pr. døgn incl. el og varme.

Tak til klubhusudvalget og de medlemmer der har deres daglige gang i huset, for at passe godt på vores kære klubhus.

Sejlklubbens forsikringer

Med passende mellemrum, har Sejlklubbens forsikringer været gennemgået sammen med Codan’s lokale assurandør. Efter at have været i jævnlig kontakt med dem i forbindelse med opførelsen af hallen og den nye kran, har vi her i efteråret bedt om et møde for at gennemgå alle vore forsikringer.

Det kunne man ellers godt forvente at forsikringsselskabet tog initiativ til – vi betaler trods alt ca. kr. 50.000,- om året i præmier for de mange forsikringer vi har. Vi har været meget grundige ved denne gennemgang og har bl.a. tjekket motornumre af, på vore påhængsmotorer, for det viste sig at Codan havde noteret, at vi havde Mariner påhængsmotorer – og det er nogle år siden at vi gik over til Yamaha. På trods af, at tidligere assurandører havde været på besøg hos os i klubhuset, havde ingen bemærket at vi har et køkken. Og så er der tale om en anden risikokategori. Vi har heldigvis ikke fået afprøvet, om brandforsikringen ville dække brand i køkkenet, når det ikke var nævnt i deres notater. Den nye police vi fik derefter, var med en uacceptabel betingelse om, at askebægre skulle tømmes i en metalspand med låg. Vi er mange forskellige brugere af klubhuset og vi kan ikke leve med en så restriktiv betingelse for dækning i brandtilfælde. Vi har heller ikke fået en god forklaring på, hvorfor vores ”nye” traktor skulle være ca. 10 gange så dyr som den gamle. Så i lyset af den oplevelse har vi spurgt et andet forsikringsselskab om at få et tilbud – og det er jo iøvrigt en ganske god gymnastik, når vi har så mange forskellige forsikringer som tilfældet er. Så får vi både diskuteret dækninger og præmiestørrelser. Vi har både spurgt Codan og TRYG om de mener, at vi har de forsikringer, som vi bør have som forening og det har de begge sagt ja til. På baggrund af de møder vi har haft med henholdsvis Codan og TRYG, har bestyrelsen besluttet at flytte alle sejlklubbens forsikringer over i TRYG, som ikke havde restriktive krav til brandforsikringen af klubhuset og som gerne ville dække vores indbo uden at der blev installeret tyverialarm og som kan ansvarsforsikre vores nye traktor for kr. 250 i stedet for kr. 3.100. Ved samme gennemgang har vi besluttet, at vi ikke længere vil kaskoforsikre de 4 nyeste optimistjoller, da de efterhånden har nogle år på bagen, ligesom vi har droppet kaskoforsikringen på de 3 606’ere. Vi synes vi får for lidt dækning i forhold til kaskopræmien. I stedet har vi sikret, at der er tegnet ulykkesdækning på de enkelte både, så sejlere på bådene skulle være bedre dækket. Resultatet af denne gennemgang betyder, at vi kan spare ca. kr. 15.000 på årsbasis. Og så har vi forventning om en bedre service hos TRYG. De har bl.a. lovet at kontakte os én gang årligt for at drøfte om der er behov for ændring i vore forsikringer.

Nye tiltag

Som nævnt i det seneste nr. af ”Sprøjten” håber vi, at kunne nedsætte et PR-udvalg, der kan være med til at skabe øget opmærksomhed omkring Lemvig Sejlklub. Vi forestiller os et lille idé-forum, der måske kunne udvikle pengegivende aktiviteter, sørge for sponsorpleje, tegne annoncer i ”Sprøjten” m.v.

Og så er det et stort ønske, at vi kunne finde nogle frivillige – måske her i aften – der vil tage sig af vore scrapbøger, for vi har en meget fin samling af gamle billeder, men vores nutidshistorie bliver ikke rigtigt sat i system og det er synd. Vi er mange der tager billeder og i løbet af året, har der været artikler i vore lokale aviser, som det ville være rart at få sakset og sat ind i en bog, så jeg håber der vil melde sig et par stykker til at sætte tingene i system.

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.