Bestyrelsens Beretning 2012                                      

 

Lemvig Sejlklubs 90. generalforsamling den 28. november 2012.

 

Sejlklubbens Medlemstal

Vi kan glæde os over, at den stabile stigning der har været i det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub de senere år, er fortsat i 2012, hvor især den store stigning i antal juniorer, er meget glædelig. Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig således:

 

Medlemstal

pr. 1/10

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Seniorer

155

148

142

146

140

144

131

136

140

151

169

Juniorer

30

13

6

5

6

4

11

23

20

26

40

Ægtefæller

40

43

43

41

35

36

35

36

32

31

34

Pensionister

66

56

47

39

38

30

27

24

21

20

23

Passive

14

17

22

25

22

24

27

27

24

25

24

Andre

2

1

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

307

278

261

256

241

238

231

246

238

254

292

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal møder, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø her i efteråret. Vi forsøgte at få konkretiseret vores forespørgsel fra sidste år, om at vi kunne få lov til at beholde en andel af pælelejen til vedligeholdelse af arealet omkring klubhuset, men det er ikke lykkedes, at få en endelig tilbagemelding.

Surfudvalget

Det har været en rigtig god sæson i surfafdelingen. Surf afd. har i sæsonen 2012 haft en positiv udvikling, de fleste af de juniorsurfere som var i gang i 2011, fortsatte med træning, med god fremmøde til klubafterne, især mandag aften var godt besøgt. Her var der flere gange fælles spisning med grill.

 

Der startede også flere seniorsurfere, nye samt ”gamle” som kom med deres børn for at prøve surfing eller kajak.

 

Man har i samarbejde med Dansk Sejlunion afholdt et par intro-dage med Lemvig Ungdomsgård og Lemtorpskolen, med det resultat, at Ungdomsgården hen over sommeren har brugt sejlklubben som base for deres maritime linie, med surf, kajak og jollesejlads.

 

Der er blevet lavet et kajak-hotel mere som allerede er fyldt op.

Surf afd. fik et sponsorbeløb på 5000 kr af Nordeafonden til indkøb af junior surf sejl. Disse sejl er blevet brugt flittigt igennem sommeren.

 

Næste sæson er allerede nu planlagt. Man vil holde en ugentlig træningsaften med flere instruktører og hjælpere. Udover det er en SMS-database planlagt, således at man ved at sende en SMS kommer i kontakt med de tilmeldte surfere.

 

En stor tak fra surf afd. til de frivillige instruktører og hjælpere, som igennem sæsonen har været til rådighed med hjælp og gode råd.

Sejlerskolen

I denne sæson har der været 5 engagerede voksenelever i klubbens sejlerskole. Det er lidt færre, end der har været de seneste år, men holdet har haft et meget stabilt fremmøde, og samtidigt har det givet færre logistiske problemer, idet vi ikke har været afhængig af aftaler med private bådejere for at få plads til alle.

Efter bådklargøring og søsætning på klubhusdagen, startede sæsonen op med meget fint sejlervejr i den første periode. Senere på året var der nogle onsdage med rigtig barsk vejr, men det var faktisk en god oplevelse for eleverne at konstatere, at en IF´er er sikker og tryg – også i hårdt vejr. Det gav nogle rigtig lærerige lektioner, som også beviste, at man sagtens kan lave havnemanøvrer for sejl, selv om vinden er rigelig frisk.

Man plejer at afslutte sæsonen med en natsejlads f.eks. til Thyborøn. Det blev det ikke til i år af kalender- og vejrmæssige årsager.

Til gengæld gennemførtes et både spændende og morsomt program en mandag sidst i september, hvor man mødtes i klubhuset kl. 16.00. Her startede vokseneleverne efter eget ønske, med at sejle optimistjolle i en times tid – det var rigtig sjovt, og ingen kæntrede. Derefter var der fællesspisning og hygge i klubhuset. Da mørket faldt på, sejlede man natsejlads rundt om Rønnen, hvor man i øvrigt konstaterede, at der hverken var lys i anduvningsbøjen eller båkerne inde i byen.

Sejlerskolen er et rigtig godt aktiv for klubben, da vi her rekrutterer nogle medlemmer, som vi ellers ikke ville have.

Juniorudvalget

Det er med særlig glæde, at vi i år kan rapportere omkring et initiativ i foråret, der bar frugt. Som omtalt i ”Sprøjten”, blev der i det tidlige forår nedsat en ”Optimist-gruppe”, der skulle tage nye initiativer for at hverve nye sejlere til juniorafdelingen. Det blev besluttet, at afholde 3 introduktionsaftener i april/maj og udover at indrykke hverve-annoncer i Lokalavisen, blev der ophængt plakater på skoler og biblioteket, og uddelt foldere til udvalgte kvarterer i Lemvig, hvor der forventedes at være børnefamilier. Det gav i den grad pote. Godt 20 unge og forventningsfulde børn, prøvede at sejle optimistjolle disse aftener og ikke mindre end 16 er fortsat som aktive elever i optimisterne. At vi så også var svineheldige, at have godt vejr på disse 3 introaftener, gjorde jo ikke succes’en mindre. Tak til Mads Rønn herfra, fordi han heroisk kastede sig ud i kæntringsdemonstrationer på disse aftener i det forårskolde vand. Jeg glemmer aldrig børnenes måbende ansigter, medens Mads rejste en bordfyldt optimistjolle og tømte den for vand i løbet af 0 komma 5.

Efterfølgende, har vi i bestyrelsen bakket op om den gode udvikling ved at indkøbe en ”Torm-pakke” til renovering af 3 af vore optimistjoller, samt fået renoveret én af vores 2 følgebåde, som var læk. Juniorudvalget arbejder videre med at mødes i løbet af vinteren og holde gejsten vedlige, så det lyder meget lovende for den kommende sæson.

Sejladsudvalget. 

 

Kapsejlads:

Kapsejlads er som bekendt en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 19 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – altså et lille fald i forhold til sidste år. Konkurrencen er tæt, og der er fortsat spænding om resultaterne næsten hver gang.

 

Heldigvis har vi kun haft én aflysning i 2012, nemlig den første sejlads om klubmesterskabet den 26. juni, der blev aflyst p.g.a. for meget vind. Men ellers er fornemmelsen vel egentlig, at det rent vejrmæssigt ikke har været den bedste sommer!

 

Der har hver sejladsaften været stor aktivitet i klubhuset, hvor vi i igen i år med mere eller mindre held har forsøgt at benytte 1. salen, for at kunne være samlet. Det gennemsnitlige deltagerantal har været 12 både svarende til ca. 50 sejlere på vandet. Der er gennemført 18 sejladser, så hvis man regner med, at der bruges 3 timer hver sejladsaften inkl. hygge bagefter, så er der faktisk medgået 2700 mandtimer ved aftenkapsejlads. Det er en stigning på 700 mandtimer i forhold til sidste år og skyldes de mange aflysninger netop sidste år! Men det er da ikke så ringe endda!

 

Forårets sejladser efter personligt handicap blev vundet af:

                      Thorkild Nielsen for både uden spiler

                      Peter Mortensen for mindre både med spiler

                      Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

                      Ole Mose Jeppesen for større både med spiler

 

JUBII-sejladsen blev vundet af  Ole Mose Jeppesen

 

Årets klubmestre blev:

Thorkild Nielsen for både uden spiler

Jørgen Gyberg for mindre både med spiler

Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

Bent Kallerup for større både med spiler

 

Afslutteren blev vundet af Peder Kallerup

 

I foråret arrangerede udvalget den sædvanlige aften, hvor programmet for sommerens aftenkapsejladser blev præsenteret og drøftet. Fornylig blev der holdt feedback-møde om de netop overståede sejladser.

Udvalget har endvidere klargjort og udlagt anker- og kapsejladsbøjer, ligesom bøjerne er taget op og rengjort.

 

Fra sejladsudvalget skal der lyde en tak - dels til medlemmerne for at bakke op om sejladserne - dels til Bent Thorhauge for at sidde og notere tider ned tirsdag efter tirsdag,  dels til forplejningsholdet, for at hygge om os efter sejladserne, og endelig til Svend Aage for hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind.

 

Også en tak til Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem.

 

Tursejlads:

Der er igen afholdt de to traditionelle fællesture.

Jegindø-turen i juni havde deltagelse af 8 både. Vi havde som sædvanligt fest i Spilhuset – både fredag og lørdag aften. Vejret var fint nok om fredagen, regn om lørdagen og brugeligt vejr om søndagen, men det artede sig desværre ikke til sjægtesejlads.

 

Agger-turen i august var begunstiget med en god vejrudsigt og havde deltagelse af 11 både. Vi havde som sædvanligt lånt roklubbens klubhus. De traditionelle traveture blev gennemført med stor deltagelse, og naturen er fantastisk i Agger. Der var flot vejr at sejle hjem i søndag, om end vinden var svag.

 

Herudover har Ejvind Madsen, Aksel Skovgaard og Gunnar Simonsen igen afviklet den traditionsrige Efterårstur med start i Glyngøre fredag i uge 40, hvor der deltog 12-14 både, selvom vejrudsigten var dårlig med regn og blæst. Det forlyder, at deltagerne havde en dejlig tur.

 

Fællesturene er et godt aktiv for klubben, og de bakkes fortsat op, men der kan godt være mange flere!

Arrangementsudvalget

Klubårets første aktivitet var den traditionelle gløgg-aften med rigeligt æbleskiver og pebernødder. Her var der i decembers mulm og mørke alligevel mødt 15-20 medlemmer frem for at støtte op om arrangementet.

 

Klubhusdagen er én af årets store festdage. Hér mødes klubbens medlemmer for at give en dags arbejde på tværs af sejladsinteresser og gøre klubhus, skolebåde, joller, kapsejladsbøjer og meget mere, klar til den kommende sæson. Efter flere år med perfekt forårsvejr, var vi ikke så heldige i år, men der mødte trods alt 35 medlemmer op, som udførte de fleste af de mange opgaver. I skal huske på, at man som medlem af Lemvig Sejlklub, bliver trakteret med en fyrstelig frokost, når man har tørret sveden af panden efter dagens indsats i Sejlklubbens interesse.

 

Og som I husker, var højdepunktet i 2012, at vi festligholdte Lemvig Sejlklubs 90-års fødselsdag i forbindelse med Skt. Hans-arrangementet. Det blev en mindeværdig dag. Det var en stor glæde at overvære optimisternes ”flaskesejlads” i havnebassinet i en rimelig hård kuling. Og det var en stor glæde, at udnævne Charles Madsen til æresmedlem i Lemvig Sejlklub som en naturlig gestus, efter hans mange års massive og positive indsats overfor Lemvig Sejlklub.

Husk på de gratis glæder ved at være medlem af Lemvig Sejlklub. Når du deltager aktivt i klubhusdagen bliver du trakteret med en god frokost og når du deltager i standernedhalingen, får du gratis en aftensfest med gule ærter.

 

Hvis I har nogle gode idéer til nye arrangementer, så tøv ikke med at henvende Jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen. Fra arrangementsudvalget, vil jeg gerne overrække en stor tak til alle der har hjulpet til ved de forskellige arrangementer i årets løb.

 

Herfra skal lyde en tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik og Kisser, Lone og Niels Bækdal, Renate og Niels Kjærgaard.

 

Andre ting

Det er glædeligt, at medlemmerne er blevet bedre til at fjerne sin bådvogn efter søsætning. Men der er selvfølgelig altid grund til at minde hinanden om, at området bedst muligt skal fremstå pænt og ryddeligt, herunder at master ikke kommer til at henligge på bukke længere tid end højst nødvendigt.

Jeg vil gerne fremhæve vores hjemmeside som bliver brugt mere og mere og indeholder en mængde information i de enkelte undergrupper.

Her fornylig blev der afholdt et maritimt loppemarked en tirsdag aften i klubhuset. En lille håndfuld var mødt frem med en hel del effekter, ligesom der var et par håndfulde potentielle købere. Og der blev faktisk indgået nogle småhandler.

Marinaudvalget

På trods af en fortsat finanskrise har det har været et rimeligt år for marinaen – dog ikke som de sidste par år, hvor der har været fyldt op. Nu har vi igen ledige pladser, idet der har været udlejet ca.140 pladser i årets løb (mod 150 sidste år). Flere både har her i efteråret meldt fra, da de har fået plads inde i Lemvig Havn, så der vil helt sikkert også være tomme pladser næste sommer.

 

Kranen har kørt rigtig godt i år og der er stort set ikke ofret noget på den. Der er p.t. 97 medlemmer af kranen.

 

Mastekranen har fungeret fornuftigt og spillet til at køre bommen ud og ind er fornyet. Bemærk, at der er en vejledning i brug af mastekranen på hjemmesiden – også til master med 2 salinger! Her findes der også en vejledning i brug af den store kran.

 

I løbet af sommeren er den nye bro ved ophaler-rampen kommet til at fungere efter hensigten. Vi har i år fået nye lamper rundt om klubhuset, ligesom man er gået i gang med at opsætte nye el-standere/lamper på broerne, hvor bro 3 er afsluttet. De øvrige broer følger efter de kommende år. Standerne er forberedt til plastic-kort ligesom inde i Lemvig Havn. Inden foråret vil der være etableret en bedre P-plads langs med diget.

 

Der bliver hvert år brugt mange penge på justering/eftersyn/fornyelse af de kæder, der holder pontonerne på plads. Vi har snakket med havnefogeden om forskellige løsninger og han vil nu prøve at få igennem, at kæderne afløses af 2 pæle ved hver ponton. Hvis det kan lade sig gøre vil vi prøve at sætte pælene midt i pontonerne - i den brønd, hvor kæderne justeres. Så bliver bådpladserne ikke generet af en pæl ved kanten af pontonen. Men det er altså ikke bevilget endnu!

 

De store regnmængder og den megen kørsel på græsplænen foran klubhuset har været hård ved plænen og vi skal igen henstille til, at man kører så lidt som overhovedet muligt på græsset. Vi forventer i øvrigt at få opsat en eller anden form for afspærring af grusvejen mod nord, så det kun er bådtransport, der foregår på grusvejen – og det er vel at mærke med de tomme vogne. Når båden er på, kører man øst om klubhuset på asfaltvejen.

 

Der er fornylig afholdt det årlige møde med formanden for teknisk udvalg og medarbejdere fra teknisk forvaltning, der fortsat er positive omkring marinaen. Vi føler opbakning til de initiativer, vi kommer med.

 

"Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år på trods af en dårlig sommer opkrævet et pænt beløb som sidste år. Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som opkræver og samtidig være repræsentanter for klubben og vel egentlig også for turismen.

Haludvalget

Hallerne har fungeret uden problemer af nogen art. Bådhal 2 nåede at blive færdiggjort i efteråret 2011 og taget i brug inden vinterens komme. Det er vores indtryk, at brugerne er glade for faciliteterne. Der er for nylig afholdt det sædvanlige orienteringsmøde for hallens brugere.

 

Det er fortsat populært at have sin mast liggende i masteskuret, og kapaciteten er nu OK. Der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør. Husk at man skal have et registreringsnummer på mast, vogn og grej.

 

Udvalget har i årets løb afholdt en oprydnings-, rengørings- og ”køre vogne ind”-dag i foråret. Her i efteråret er vognene kørt ud igen, ligesom traktorførerne har kørt både ind de sidste mange uger.

3 både er blevet solgt i løbet af året og har ønsket at afhænde deres plads i hallerne. Disse pladser er overtaget af andre både og på nuværende tidspunkt, er der 2 både på ventelisten til at komme ind i hallerne.

 

Der er i år 4 både, der ikke er inde i hallerne af forskellige årsager, og haludvalget har udlejet disse pladser til 4 gæstebåde, hvoraf de 2  som nævnt står på ventelisten til at komme ind i hallerne.

 

Knud Kristian havde i fredags møde med kommunen og politiet omkring etablering af et ”terminalområde” fra indkørslen til marinaområdet og videre langs marinaen over diget og helt frem til bådhallerne. Det vil indebære, at der kommer skilte op med Terminalområde og 30 km hastighedsbegrænsning overalt. Resultatet er, at det herefter vil være lovligt at køre med bådene efter klubbens traktor, der bliver godkendt til kørslen.

Sprøjten med mere

Kvaliteten af bladet er rigtig god med fuld farvetryk, og man kan også finde bladet på hjemmesiden – dog ikke det sidste nye nummer – der skal være lidt fordele ved at være medlem!

 

Det begynder at knibe med spændende stof til bladet, der udkommer 3 gange årligt. Men uanset moderne og gode ting som e-mails og hjemmeside, så anser bestyrelsen stadig ”Sprøjten” som det vigtigste kommunikationsmiddel til medlemmerne og vi håber, at ”Sprøjten” må leve flere år endnu. Såfremt vi får gang i et nyt administrationssystem, hvor medlemmerne selv kan opdatere deres profil, vil vi opfordre til, at man indtaster sin e-mailadresse. Så vil det nemlig være muligt at rundsende oplysninger om arrangementer o.s.v. på en nem og hurtig måde.

 

Vi vil naturligvis opfordre til, at endnu flere medlemmer bidrager til alsidigheden ved at indlevere indlæg til Irene, vores redactrice. Vi har set flere gode tur-beskrivelser og dem ser vi fortsat gerne flere af. Det er altid spændende at høre om andres oplevelser.

 

Herfra skal lyde en stor tak til Irene og Kristian for det store arbejde med at redigere og udsende ”Sprøjten”.

 

Som nævnt i det seneste nummer af ”Sprøjten”, har Lemvig Kommune tilbudt os gratis adgang til det internetbaserede foreningsprogram ”Conventus”. Da systemet er udviklet af DGI, er det særdeles godt til at administrere banebooking m.v., men vi mangler p.t. at få afklaret nogle tekniske punkter – herunder import af regneark – fordi vi i administrationen af opkrævning af bl.a. havnepladser, jo har en række forskellige kriterier, som systemet skal kunne håndtere. Men vi håber at vi kan få afklaret de sidste detaljer omkring systemet, således at vi kan begynde at konvertere vort gamle, men trofaste, administrationssystem over på en internetløsning. Nogle af mulighederne bliver blandt andet, at medlemmerne selv kan foretage tilmelding og ændringsønsker direkte over internettet. Og sekretær, kasserer og udvalgsformænd m/k kan logge sig ind og lave email- og SMS-kæder, når der skal rundsendes nyheder og påmindelser til de enkelte udvalg. Det bliver et stort manuelt arbejde, men vi er overbevist om, at det giver gevinst i form af en lettere og mere sikker administration fremadrettet.

 

Da det er 8. og sidste gang, at jeg fremlægger bestyrelsens beretning overfor Generalforsamlingen, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Det har altid været en glæde at møde op til bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, fordi jeg altid har oplevet en positiv indstilling til at gøre nytte i arbejdet for Lemvig Sejlklub.

 

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.