L-stander1Bestyrelsens Beretning 2016

 

Lemvig Sejlklubs 94. generalforsamling onsdag den 30. november 2016.

 

Sejlklubbens Medlemstal

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er steget siden 2015 fra 312 medlemmer til ny medlemsrekord på 329 medlemmer.

 

Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig således i 2016: 

Seniorer:                   162

Juniorer:                     26

Ægtefæller:                46

Pensionister:              83

Passive:                       9

Æresmedlemmer         3

I alt:                          332

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med møder i hvert kvartal.

Lemvig Sejlklub har fra 2014 deltaget i Havnerådsmøde for Lemvig Havn med Lemvig Kommune og de øvrige brugere af Lemvig Havn. Der afholdes desuden det årlige møde med  udvalget for Teknik og Miljø og forvaltningen omkring driften af Lemvig Marina. På mødet drøftes eventuelle nye tiltag ved Lemvig Marina.

 

Bestyrelsen ser tilbage på 2016 som et godt år med mange aktiviteter. Økonomien er i god gænge, og aktiviteterne har været stigende og mangeartede.

 

Havnens dag den sidste weekend i maj 2016 var et nyt initiativ som Lemvig Sejlklub var tovholder på i samarbejde med de øvrige foreninger i Lemvig der har tilknytning til vandet, samt Dansk Sejlunion og Lemvig Kommune. Dagen blev en stor succes med op mod 4000 mennesker på havnen.

Der var stor aktivitet, og Lemvig Handel havde åbnet butikkerne på denne søndag i anledning af arrangementet.

Der vil også i 2017 blive arrangeret Havnens Dag. Datoen er fastlagt til lørdag den 27. maj 2017.

Lemvig Marina

Udlejningen af pladser har båret præg af, at Lemvig Havn nu er færdigrenoveret med mange nye pladser. Det har betydet, at der i år har været udlejet 116 pladser mod 138 sidste år og 141 forrige år. Der er pt. 35 tomme pladser i Marinaen.

Set som helhed for Lemvig Kommune der ejer både Lemvig Marina og Lemvig Havn har der været fremgang i udlejning af bådpladser. Dette går imod landstendenser som oplever en afmatning af udlejning af bådpladser. For medlemmer af Lemvig Sejlklub betyder det, at kommunen kan tilbyde bådpladser to forskellige steder, en byhavn, og en havn midt i naturen.

 

At det samtidig var en lidt dårlig sommer rent vejrmæssigt, ligesom gæstesejlerne nok også har været nysgerrige omkring Lemvig Havn,  har der været færre gæstesejlere i Marinaen. Men da Sejlklubben jo ikke får alle indtægterne, så er overskuddet for sejlklubben kun faldet ca. 14% svarende til 7.000 kr.

 

Vi kan så glæde os over, at vores nyrenoverede kran fungerer fint, Der er pt. 126 medlemmer af kranen (mod 123 sidste år).

 

Vi har fået ændret fastgørelsen af pontonerne og de store kæder er erstattet af stålpæle midt i pontonerne. Det fungerer rigtig fint og betyder, at længden på ens fortøjninger er den samme hvert år – men lige i år var der nogle, der skulle ændre de gamle fra sidste år. Ramperne mod land ved bro 2 og 3 er hævet lidt og trapperne på diget er klargjort til at hæve diget en lille smule.

 

Mastekranen fik i foråret ny wire og spillet til udlæggeren trænger nu til at blive set efter, da det går lidt stramt.

 

Lemvig Sejlklubs Marina  "Havnepengekorps" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har været på broerne igen i år.

Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som opkræver og samtidig repræsentanter for klubben og vel egentlig også for turismen. Tak til KK der laver det store arbejde med pladsfordelingen, og tak til de medlemmer der hjælper med at holde området ved Marinaen.

Hjemmesiden/Nyhedsbrev

Der postes jævnligt nyheder op på hjemmesiden og under SPRØJTEN har nogle måske bemærket, at samtlige udgivne blade nu ligger tilgængeligt som indscannede pdf-filer. Desværre er det kun i de nyeste digitale årgange, som google-søgemaskinen kan søge i.

 

Der er faktisk en del annoncer på siden, som genererer et pænt tilskud til klubbens drift, da der ikke er de store udgifter ved at have hjemmesiden. Med klubbens nye on-line medlemsadministrartion og regnskabsprogram er det blevet nemt at udsende Nyhedsbreve til medlemmerne, dels til alle klubbens medlemmer, men også til specifikt udvalgte grupper, f.eks. til bådejere eller til surfere eller hvad man ellers kan finde på. Det er forsøgt at udsende et Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden og på denne måde får sekretæren også vedligeholdt medlemmernes emailadresse, som er rimeligt ajour. Vi håber og tror at medlemmerne er tilfredse med denne omlægning.

Tak til KK Wrist for en stor og kreativ arbejdsindsats

Sejladsvalget.

 

Kapsejlads:

Kapsejlads er en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 18 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – hvilket er en tilbagegang på to både.

 

Igen i år har Thorhauge stået for måltagningen, - tak for det.

 

Der har i år været afholdt 18 kapsejladser, Delt op i forårsserien, jubii-sejladsen, klubmesterskabet i efteråret og afslutteren.

 

Forårets sejladser blev vundet af:

                      Kai Werner Hansen i Maxi Magic for både uden spiler

                      Anders Meyer i H-båd for mindre både med spiler

                      Niels Bækdal i Contrast 33 for lidt større både med spiler

                      Bent Kallerup i BB10  i løbet for ”ræcerbåde”

 

JUBII-sejladsen blev vundet af Svend Åge Lauridsen i Junker 26

 

Årets klubmestre blev:

Svend Åge Lauridsen i Junker 26 for både uden spiler

Ole Mose i X99 for større både med spiler

Peter Kallerup i BB10 for ”ræcerbåde”

 

Afslutteren blev vundet af Kristen Valeur Jepsen i X332

 

Thorkild Sønderskov har igen i år været skribent til avisen, Det giver klubben god reklame med disse artikler. Tak til Thorkild.

 

Forplejningsholdet har ydet en stor indsats, Det er nu kalenderlagt, hvilken ”båd” der står for forplejningen de enkelte kapsejladsaftener, og det har virket fint.

 

Tursejlads:

Der er igen i år afholdt fællesture.

 

18-19. juni blev der afholdt fællestur til Thyborøn

Turen var en succes.  Der er meget fine forhold i de nye sejlerlokaler til fælles samvær, og så benyttede en del lejligheden til at besøge det nye Sea Waar Museun.

 

Agger-turen i august var  igen en succes, med 15 deltagende både. Aggerturene er altid meget hyggelige i en skøn natur og gode lokaler i den lokale roklub som vi låner lokalerne af.

 

Aksel Skovgaard og Gunnar Simonsen har været tovholdere på den traditionsrige efterårstur i uge 40, Dette var 26. gang efterårsturen er gennemført.. Der var tilmeldt rigtig mange både, men desværre var vejret meget blæsende, så kun de mest hårdføre deltog. Stor tak til Aksel og kompagni for initiativet. Det er sådan, der skabes et godt klubliv.

 

Haludvalget

Hallerne har fungeret uden problemer af nogen art.

 

Det er fortsat populært at have sin mast liggende i masteskuret. Pladsen er trang, og vi har lukket for tilgang af nye master, hvis den tilhørende båd ikke står i hallerne eller på udenomsarealet.

 

Udvalget har i årets løb afholdt en oprydnings- og rengørings-dag. Der er altid god tilslutning, hvilket gør, at vores bådopbevaringsplads fremstår  ryddelig.

 

Tak til 60+ holdet, som har været behjælpelig med ind- og udkøring af bådvogne, samt praktiske gøremål på pladsen.

 

Ventelisten til hallerne er blevet mindre, da der i år er 3 bådejere der har opsagt sin plads. Der er dog stadig 7 både på ventelisten.

Surf afdelingen.

Surf afdelingen har afviklet 23 klubaftener med 12 fremmødte juniorer i gennemsnit,

De fleste har en eller to forældre med, så det giver en god stemning i klubben mandage aftener.

Instruktørerne gør en kæmpe indsats, der er 3-4 på hver aften. På en typisk klubaften spiser 3-5 familier sammen efter træning, så på den måde får hele familien deres gang i klubben og klubhuset bliver flittig brugt.

Lemvig Sejlklub har i løbet i år haft besøg af flere skoler / grupper som har prøvet sporten, bla. en forløb over 8 uger med surf, kajak og kølbåde med Christinelystskolen har haft et valghold i forbindelse med Åben skole.

I efterårsferien var 7 juniorer fra Lemvig Sejlklub i Klitmøller til en Surf Camp, hvor 2 af dem blev kåret som de sejeste junior surfere i landet.

Vi deler noget udstyr med Lemvig Ungdomsgård, så de har en fast dag i hver uge hvor de kommer i klubben.

 

Stor tak til Kurt og de øvrige frivillige, om det er instruktører eller madholdet. De er vigtige for klubarbejdet. Det er en fornøjelse at komme i og ved klubhuset mandage – det syder af liv og aktivitet.

Juniorudvalget

Jolleafdelingen

 

Afdelingen har set en del af sejlerne fra sidste år, og nye er kommet til, så der har været ca. 12 sejlere i sæsonen 2016.

 Vi er meget glade for den store opbakning fra sejlerne og deres forældre.

 

Vi har i år købt 2 Zoom 8 joller til de optimister der vokser ud af optimistjollen, og håber, at disse joller kan være med til at fastholde unge i sejlsporten.

I den kommende sæson vil vi igen starte med åbent hus arrangementer, og i vintersæsonen vil vi lave et par angementer for sejlerne.

Tak til Anders Meier og Co. for stor aktivitet onsdag aftener.

 

Sejlerskolen

 

Voksensejlerskolen har igen haft en fantastisk sæson i år. Virkelig godt vejr betød rigtig mange træningsaftener med rekord stor deltagelse .

 

Vi har haft 22 elever på holdet i år, hvilket er det højeste antal i sejlerskolens historie. Instruktørerne har nydt at sejle med topmotiverede elever, hvoraf flere allerede har købt egen båd.

 

Det kræver en del logistisk tilrettelægning at stå klar med både og instruktører hver onsdag, når vi er så mange.
Derfor var det også helt afgørende, at klubben har 3 velfungerende  IF ‘ere som skolebåde, samt en enkelt 606ér..
De tre IF´ere og 606´eren har sammen med skiftende private både gjort det muligt at have så mange elever på vandet samtidig sæsonen igennem.

Traditionen tro sluttede vi af med nat/ mørkesejlads sidst i september. Denne fredag aften gik turen igen til Thyborøn, og efter at have spist og hygget os i i de nye sejlerlokaler fik vi en flot mørkesejlads retur til Lemvig i de 6 deltagende kølbåde.

 

En stor del af eleverne har gennem de seneste 2 år deltaget i undervisningen, og erhvervet duelighedsbevis, I alt har 34 erhvervet duelighedsbevis gennem Lemvig Sejlklub i løbet af de seneste 2 år. Tak til Peter Møller og Thyborøn Fiskeriskole for fint samarbejde.

 

Stor tak til instruktørerne, og en særlig tak til ”bådsformand” Erik Thygesen, der kærligt har taget sig af det praktiske omkring bådene, - og til Bjarne Stougaard for koordinering .

Arrangementsudvalget

Klubårets første aktivitet er den traditionelle gløgg-aften med rigeligt æbleskiver og pebernødder.  Igen i år var der i decembers mulm og mørke alligevel mødt mange medlemmer frem.

Husk der er ikke længe til en gentagelse af arrangementet. !

 

Klubhusdagen er én af årets store dage. Hér mødes klubbens medlemmer for at give en dags arbejde på tværs af sejladsinteresser og gøre klubhus, skolebåde, joller, kapsejladsbøjer og meget mere, klar til den kommende sæson. I år mødte godt 50 medlemmer op, og de fleste af de mange opgaver der var planlagt til dagen blev udført..

Det er også her man som medlem af Lemvig Sejlklub, bliver trakteret med en fyrstelig frokost, når man har tørret sveden af panden efter dagens indsats i Sejlklubbens interesse. En god sæsonstart som giver en godt sammenhold i klubben.

 

Også i 2016, var der stor Skt. Hans-arrangement i Lemvig Sejlklub.

Sct Hans aften ved sejlklubben er ikke kun et tilløbsstykke for medlemmer – også mange lemvigere og turister planlægger aftenen efter, at de skal deltage i Lemvig Sejlklubs blus, hvor der ofte sker spændende ting i og ved bål som i år var arrangeret af 60+ gruppen. I år var vejret dog lidt blandet, men regnen aftog inden bål og båltalen v/ Torkild Sønderskov. 

 

Standernedhalingen med efterfølgende aftenfest med gratis gule ærter havde deltagelse af 45 medlemmer- også et fint arrangement.

 

Tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som med Niels Kjærgaard i spidsen.

Andre ting

Dansk Sejlunion er i år udgivet en medlemsundersøgelse ”Havnens Motionister” som kortlægger livet i danske sejlklubber.

1900 sejlere har deltaget i undersøgelsen. Resultatet er, at medlemmerne er godt tilfredse med de traditionelle aktiviteter som kapsejladser og  sejlerskole, men at det halter med nytænkning og nye aktiviteter rundt i klubberne.

 

Med dette i baghovedet, og det i mente, at vi i Lemvig Sejlklub har øget medlemstallet med 64 medlemmer på 2 år, svarende til 19%, og fået en del nye sejlere ind med egen båd, vil Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub igen her i vinter lave status og få ideer fra medlemmerne på et Visionsmøde Vi kan herefter fokusere på nogle konkrete nye tiltag i klubben som understøtter vores formålsparagraf, nemlig at fremme sejlsporten ved Lemvig gennem:

At fremme ungdomsarbejdet

At arbejde for gode ligge- og ophalingsforhold

At foranstalte kapsejladser og fællesture

At forestå uddannelse i sejlads

At samle såvel aktive som passive medlemmer til sammenkomster, der kan virke til fremme af klubbens formål.

 

Thyborøn Havn som Frihavn

60+ gruppen

 

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

Uden jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.

Hvis vi skal opfylde vores formål kræver det en indsats fra rigtig mange sider.

Tak til Lemvig Kommune for godt samarbejde, og tak til vores sponsorer for støtten.

 

Vi har i klubben rigtig mange der giver en hånd med. Det betyder ikke, at der ikke er brug for flere og hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, forventes det ikke, at du deltager i alle aktiviteter.

Vi har brug for, at rigtig mange medlemmer giver en hånd med på veldefinerede opgaver.

 

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en stor arbejdsindsats i 2016.

 

Bo Ravn

November 2016.