L-stander1Bestyrelsens Beretning 2019

Lemvig Sejlklubs 97. generalforsamling

Onsdag den 27. november 2019.

 

·         Stor medlemsfremgang

·         Stort aktivitetsniveau

·         Store investeringer

·         Stor opbakning og frivillighed.

·         Stor mediebevågenhed

Disse overskrifter var overskriften på sidste Generalforsamling, og de er også dækkende for dette års beretning på Generalforsamlingen.

Sejlklubbens Medlemstal

Medlemstallet har her i 2019 sat ny rekord. Vi har aldrig i klubbens historie været flere medlemmer. Sidste sæson havde vi også en stor medlemsfremgang og havnede på 347 medlemmer.

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er i år steget med 59 medlemmer til 406 medlemmer. – en fremgang på 17%

I 2012 havde Lemvig Sejlklub lige under 250 medlemmer.

 

Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig i 2018 således: 

 

2019   2018   2017

       2            3            3              æresmedlemmer ( Charles Madsen, Knud Kristian Wrist)

     58          49          43              ægtefæller

     57          41          26              juniorer

     94          90          84              pensionister

   187        171       155              seniorer

       3            2            0              gastemedlemmer

       5            4            7              passive

   406        360       318              SUM

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen har i år haft  6 bestyrelsesmøder. Desuden har forretningsudvalget (FU) afholdt møder efter behov.

Lemvig Sejlklub har deltaget i Havnerådsmøde for Lemvig Havn og Lemvig Marina med Lemvig Kommune og de øvrige brugere af Lemvig Havn. Der er desuden afholdt et møde med rep. for Teknik og Miljø forvaltningen omkring driften af Lemvig Marina. På mødet drøftes driften og nye tiltag ved Lemvig Marina. Vi har et særdeles godt samarbejde med Lemvig Kommune, og føler, at kommunen er åben, og lytter til vores kendskab til det maritime. Desuden har vi deltaget i møder i Limfjordskredsen, generalforsamlingen i Dansk Sejlunion, og senest i Klubkonferencen i Vingsted arrangeret af Dansk Sejlunion. Her kom der flere nye og gode ideer med hjem til klubben.

Sæson 2019 har været et godt år for sejlsporten. Sommeren nåede dog ikke 2018 niveau, men dog en fin sommer til sejlads blev det. Der har været stor aktivitet på vandet, selv om efterårsmånederne ikke har artet sig godt på grund af den megen nedbør.

Bestyrelsen ser tilbage på 2019 som et rigtig godt år med mange aktiviteter. Medlemsfremgangen er markant, og det er dejligt, at der i alle afdelinger kommer nye og yngre sejlere, og at flere både får hjemhavn i enten Lemvig Havn eller Lemvig Marina.

Økonomien er i god gænge og i år kommer vi igen ud af regnskabsåret med et overskud på bundlinjen. Der har været investeringer i materiel, og for første gang har vi haft en professionel maler til at male hele klubhuset udendørs.

Punkterne i regnskabet vil blive uddybet under fremlæggelsen af regnskab 2019.

Vi afholdt et idemøde/visionsmøde for klubbens medlemmer i marts måned, og flere af disse tiltag er gennemført, men det er ingen hemmelighed, at der stadig er flere spændende tiltag på listen. Den nye Bestyrelse som vi har efter i aften vil på møde den 3. december 2019 starte med en prioritering af opgaverne.

Igen i år har Lemvig Sejlklub været aktiv i forbindelse med Havnens Dag i forbindelse med Vild med Vand. Dette tiltag gennemføres også i 2020, nemlig fredag den 22. maj , samme dato som Bandfestivalen afvikles på Lemvig Havn.

Sejladsvalget.

Kapsejlads:

Kapsejlads er en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub.

20 både med 60- 70 sejlere har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – det er ca. det samme antal deltagere som sidste år.

Vi vil gerne have flere med, så har du en sejlbåd, og ønsker at prøve at komme i gang med kapsejlads, skal du bare henvende dig til udvalget. Vi hjælper gerne, - aftenkapsejlads er for alle, også selv om du ikke har nogen erfaring.

Mange tak til Thorhauge der igen i år har taget bådene i mål.

Som noget nyt har vi i år af holdt fællesspisning efter sejladserne, Helene har lavet  fantastisk mad. Det har været en succes som vi forsætter med næste sæson. Husk at man er meget velkommen i klubhuset efter sejladserne, også selv om man ikke spiser. Der er  kaffe på kanden -  vi vil gerne at alle deltager.

Tiltaget med oplysninger om baner og tilmelding til spisning på VHF kanal 72 er der taget godt imod.

Der har i år været afholdt 8 sejladser i forårs serien, 1 Vild med Vand sejlads samt Jubii sejladsen. Klubmesterskabet i efterårssæsonen har bestået af 9 sejladser, og indregnes  Afslutteren er der sejlet i alt 20 sejladser.

Forårets sejladser blev vundet af:

                      Løb 1. Marianne Kier                            Mindre både uden spiler

Løb 2. Knud Kristian Wrist                  Større både uden Spiler

Løb 3. Erik Skovgård                            Mellem både m/ Spiler

                      Løb 4. Peder Kallerup                          Sportsbåde

                      Løb 5. Søren Bruun                             Større både med spiler

Vild med vand sejladsen blev vundet af Peder Kallerup

JUBII-sejladsen blev vundet af Peder Kallerup

Årets klubmestre blev:

Løb 1. Eivind Triel                                 Mindre både uden spiler

Løb 2. Knud Kristian Wrist                  Større både uden Spiler

Løb 3. Bent Kallerup                            Mellem både m/ Spiler

                      Løb 4. Peder Kallerup                          Sportsbåde

                      Løb 5. Søren Bruun                             Større både med spiler

Afslutteren, der blev afviklet i forbindelse med Krabbefestivalen blev vundet af Allan Holck.

Klubmesterskabet blev afsluttet med Skipperlabskovs og efterfølgende præmie overrækkelse. Der var også en rigtig fin tilslutning til denne aften.

Lemvig Sejlklub har også været fint repræsenteret på kapsejladsbanerne i Limfjorden, arrangeret af andre klubber i fjorden, tilmed med fine resultater – I Mors Cup var Lemvig Sejlklub klubben med flest både repræsenteret.

Husk at der afholdes evaluerings møde d. 04.12.19. Denne aften er der spisning før mødet.. Husk tilmelding.

Tak til Peder Kallerup og kapsejladsudvalget for indsatsen med at lægge baner og fremskaffe resultater.

SUP & surf afdelingen.

Det har været et år med stor aktivitet i surf afd. med så stor tilgang af medlemmer at vi måtte lukke for tilgangen for juniorer til sommerferien. SUP aktiviteten kan godt bruge flere medlemmer i klub regi. Der har været en del udlejning til turister hen over sommeren.

Året startede med, af vi modtog en masse surf udstyr fra Nordeas Kyst fond, Efter en mindre ombygning af skur 3 hvor udstyret nu har til huse, blev der afholdt indvielse af udstyret, Her deltog en masse børn, voksne, presse og, fotografer. Alle havde en super dag, og efterfølgende er udstyret som er målrettet de mere øvede medlemmer blevet brugt flittigt.

I juni måned var vi vært ved en afdeling af ”Free Ride Fun Cup” som er en kapsejlads række under Dansk Sejlunion. Surfere fra Århus og Nørresundby deltog sammen med vore egne. Vi fik en god dag med meget lidt vind og høj solskin, men sejlklubben fik stor ros for dagen af alle deltagere som ville gerne komme igen næste gang der bliver afviklet et stævne i Lemvig.

I september var der tid til klubmesterskab Igen en super dag med 35 deltagende surfere i alle aldre, lidt vind om formiddagen til de forskellige grupper af juniorer, over middag blæste det så op da de voksne surfere skulle på vandet. Hele dagen var der masser af folk på stranden for at følge mesterskabet.

 Forældregruppen stod også denne dag for en super forplejning og selvfølgelig var der fest om aftenen.

I uge 42 forgik det i Klitmøller. 17 af vore juniorer med forældre (og det meste af klubbens udstyr) drog til Cold Hawaii. Igen i år var Lemvig Sejlklub den klub som kom med fleste deltagere.

Hver mandag fra midt i april til efterårsferien blev der surfet, SUP´et, sejlet i kajak og ikke mindst brugt vildmarksbad. Medlemstallet er ”desværre” så stor, at der mange gange var mangel på udstyr og ikke undervisere nok.

Igen i år har der været fælles mandags spisning efter surf Her var der 25 til 35 deltagere pr. aften. Slagter Mortensen var leverandør og forældre gruppen der stod for det praktiske med tilmelding og afhentning af maden.

Efter sommerferien blev der så oprette et torsdags hold med senior surf, en udløber af, at nogle som havde været i gang med SUP i foråret Et mindre hold der rykkede sig voldsomt hen over efteråret, og var der ikke vind til surf blev SUP brædderne brugt flittigt..

Lemvig Ungdomsgård har været i klubben en til to gange om ugen Desuden har der været et hold elever fra Bøvling Idrætsefterskole til surf som valgfag nogle tirsdage i efteråret, et tiltag som Bøvling Idrætsefterskole gerne vil forsætte med i det nye år.

Stor tak til Kurt Jeppesen og surfudvalget, og for opbakningen fra trænere med familie og forældre gruppen

Haludvalget

Hallerne har fungeret uden problemer af nogen art. Knud Kristian sikrer at alle er registrerede, mange hjælper til med ind-/og udkørsel af både, samt den årlige rengøring, der nu er flyttet fra foråret til efteråret.

Der er efterspørgsel på pladser i hallerne Ventelisten er nu oppe på 8 både, passende for dem, der er inde, men meget lang ventetid for de bådejere der gerne vil ind.

Udenoms arealerne er ved at være godt fyldt op, men det går endnu. Der er mange ”passive” både, der aldrig kommer i vandet. Vi overvejer, om pladsen bliver brugt fornuftigt, eller der skal indføres regler, der sikrer os mod bådskrot, der skæmmer området.

Tak til halformand Niels Bækdal og haludvalget og traktorførere. Tak til Jens Peter Østergaard for servicering af traktor.

Lemvig Marina

Udlejningen af pladser er nu efter 3 år med status quo steget en lille smule, idet der i år har været udlejet 121 pladser – mod 116 pladser de 3 foregående år. Der er pt. 35 tomme pladser i Marinaen.

Sidste år indgik vi en ny aftale omkring klubbens administration af marinaen, og vi har været spændt på at se resultatet. Umiddelbart er der ikke den store forskel.

Vi kan fortsat glæde os over, at klubbens kran fungerer fint. Der er pt. 134 (134) medlemmer af kranen.

I foråret blev der afholdt kran-sikkerhedskursus og der er strammet meget op på brug af kranen og hvem der må bruge den. Der vil blive tilbudt et nyt sikkerhedskursus til foråret, hvor også nuværende kranførere er velkommen til et ”brush up” kursus.

Mastekranen har i år fungeret rigtig godt, og der blev også i foråret kigget på sikkerheden omkring mastekranens benyttelse.

Der vil her inden jul blive foretaget en dræning rundt om Havneknejpen. Dette betyder, at  vi forhåbentlig bliver fri for de store vandansamlinger på dette område og langs med kajen.

Til næste år vil der blive foretaget en kloakering langs med honnørkajen og asfaltvejen vil blive renoveret og muligvis hævet lidt. Vi kender dog ikke projektet endnu.

Vi skal være glade for, at vi her i Lemvig Sejlklub har fantastiske faciliteter både i vandet med de to havnemuligheder, og på land og frem og tilbage mellem kran og vinterpladser.

Tak til Knud Kristian Wrist for arbejdet imed Marinaen.

Vi har her i klubben et antal medlemmer, der er endog meget flinke til at hjælpe andre uden at få noget for det, og dermed muliggør vores setup. Stor tak til disse medlemmer og samtidig en tak til de medlemmer, der hjælper med at holde området ved Marinaen pænt.

Arrangementsudvalget

Den første aktivitet i det nye klub år var traditionen tro gløgg-aftenen i december med lækker hjemmelavet gløgg fra Renata samt æbleskiver. En hyggelig juletradition.

Visionsaftenen og de efterfølgende vinterarrangementer med spændende oplæg fra Torben Kornum samt Irene og Knud Kristian Wrist blev alle startet med fællesspisning, hvor der var mellem 40 og 60 deltagende til spisning og op mod 80 deltagere ved det sidste oplæg.

Det var nogle dejlige arrangementer med god opbakning fra medlemmerne og masser af hjælpende hænder.

Ved klubhusdagen den sidste lørdag i april blev klubhuset, arealerne og vigen gjort klar til sommersæsonen, og der blev ryddet op i skurene, hvor bl.a. nogle af de ældre optimist joller blev solgt. Som noget nyt, blev dagen også brugt til give klubbens nye medlemmer en introduktion til klubben, vise dem klubbens udstyr og arealerne.

Mens de mange arbejdede, sørgede et hold for lækker mad af bl.a. de sidste rester i fryseren fra BB10m mesterskabet. En meget stor tak til alle for indsatsen på klubhusdagen!

Til Skt. Hans i år var der som altid stor deltagelse fra klubbens medlemmer, der kom til grillmad og tilbehør. Derefter kom der mange besøgende fra nær og fjern til Pers båltale og bål, som østenvinden blæste ind mod klubhuset, - der dog ikke tog skade.

Første weekend i november havde vi standernedhaling og afrigger fest. Det var som ofte koldt, vådt og blæsende, men på trods af vejret blev standeren taget ned til fællessang. Om aftenen blev der som noget nyt serveret Venøbøffer til de 60 af klubbens medlemmer der deltog i aftenfesten, hvor der både var meget erfarne og nyere medlemmer. I løbet af aftenen blev der afholdt Stand Up Bingo med store og små præmier.

Tak til arrangementsudvalget ved Kaija og Michael. Og en stor tak til de altid hjælpsomme medlemmer, der kommer i forbindelse med arrangementerne og hjælper med opsætning, opvask og oprydning!

60+

Møde hver torsdag fra 9.30 og ca. et par timer frem – afhængig af mulige opgaver ved bådene, klubhuset, haller, bådvogne eller andet. Dog ikke møder i skolernes ferier, hvor der kan være andre opgaver/oplevelser med børnebørn. Pris pr. torsdag er 10,- kr. for obligatorisk kaffe med rundstykke, hvor klubben betaler kaffen.

Desuden efterårsfrokost – julefrokost – påskefrokost.

Vii har forsøgt os med nogle fællesspisninger i efteråret og i vintermånederne en aften om måneden – åben for alle i klubben – også under 60 år. Systemet har været følgende: Man kommer med lidt mere mad – forret eller hovedret eller dessert, end man selv kan spise til et buffetbord. Drikkevarer som vin medtager man selv. Øl/vand kan købes i klubben. Hyggeligt og festligt. Deltagerantal pr. gang har været 7 – 18. Ingen tilmelding – man kommer blot. Fremtidig interesse?????

Baggrundshistorien for 60+ i Lemvig Sejlklub er bl.a. følgende:

·         Etableringen blev foreslået   et ide´møde for nogle år siden.

·         At skabe et ”RUM”, hvor vi i fællesskab kunne hjælpe hinanden med alt det praktiske med bådene (ingen kan alting, men alle kan noget).

·         Løse praktiske opgaver for klubben, i klubhuset eller lignende til glæde for alle.

·         Etablere og støtte op om fællesturene.

·         Skabe et hyggeligt og trygt forum, hvor de gode gamle sejlerhistorier kunne blive fortalt.

Tak til Thorkild Sønderskov for koordinering, og til deltagerne i 60+

Hjemmeside/Nyhedsbrev/Facebook

Der sættes jævnligt nyheder op på hjemmesiden og der er efterhånden flere, der sætter noget på.. Annoncerne på siden genererer fortsat et pænt tilskud til klubbens drift.

Det forsøges at udsende et Nyhedsbrev til medlemmerne ca. 1 gang om måneden med kommende begivenheder o.s.v. Ind i mellem udsendes der specielle Nyhedsbreve til specifikt udvalgte grupper, f.eks. til bådejere eller til surfere eller andre målgrupper. Samtidig får sekretæren vedligeholdt medlemmernes e mailadresser, som er rimeligt ajour.

Der slås jævnligt nyheder op på klubbens Facebook-side, hvor også medlemmerne af og til poster indlæg op. Der er pt. 232 følgere.- og vi vil gerne have flere !

Vi håber og tror at medlemmerne er tilfredse med denne måde at kommunikere nyhederne ud på.

Tak til Knud Kristian Wrist for vedligehold af hjemmeside og Facebook.

Jolle afdelingen.

Optimist og Zoom8.

Vi har haft et OK år, dog kunne det være ønskeligt med et højere antal sejlere, men håber og tror på, at det øges i 2020.

Der har været 5 optimister og 3 Zoom8 sejlere gennem sæsonen. Desværre konflikter vores onsdag aften med andre aktivitetstilbud i byen. Vi har derfor arrangeret nogle ad hoc lørdage, hvor jollesejlerne har fået sejlet lidt ekstra.

Først på sæsonen fik vi anskaffet en ældre men renoveret jolletrailer, og denne blev indviet til Sensommer Cup i Sunds hvilket var en succes for både børn og forældre. Det har givet stor motivation til næste sæson.

I 2020 tænker vi at skemalægge nogle lørdage i løbet af sæsonen for at give flere muligheden til at kunne være med, men holder dog fortsat fast i onsdagene for jolle træning, da det ellers vil konflikte med andre aktiviteter hvis vi flytter til anden aften.

Den 5. november havde vi besøg af en klubkonsulenten fra Dansk Sejlunion. Han kom med nogle gode indspark til hvordan vi kan skabe lidt mere aktivitet i jolleafdelingen hvilket vi vil forsøge i den kommende sæson.. Et af dem var at bruge det netværk af medlemmer vi har i klubben, som gode ambassadører til at udbrede informationen omkring hvad vi tilbyder via mund til mund metoden. Vi er nu over 400 medlemmer i Lemvig Sejlklub, så hvis man kender til nogle børn fra 8-års alderen og op, som måske ikke syntes at f.eks. fodbold er det sjoveste i verden, så må man meget gerne udbrede budskabet om, at her findes et alternativ som måske kunne være interessant.

Tanken er, at når foråret nærmere sig, vil vi så sende en medlemsmail rundt med nogle fakta som man kan fortælle om, rundt til sit private netværk.

At arbejde med optimister og Zoom8 kræver en ekstra indsats sammenlignet med andre sportsgrene og vil således gerne takke de forældre som har deltaget. Håber I vil bakke op igen i 2020.  Tak for den store indsats til Rudi Bekker der trådte til på posten sidste år.

Mini 12’er

Den ene mini 12’er som Lions Club i Lemvig var medsponsor til, er nu blevet til 4 takket være et sponsorat fra Nordeafonden tidligere i år.

Vi har lige investeret i 3 nye bådstativer som er brugbare sammen med den trailer som fulgte med den første Mini 12ér. Det vil gøre logistikken mellem bådhal og klubhus området meget nemmere. Ambitionerne er, at få alle 4 både gjort ens i cockpittet, således at uanset hvilken båd man sætter sig ned i , så er de så ens som de nu kan blive. De trænger til lidt gelcoat/fiber og en kærlighånd. Vi vil samle en gruppe af interesserede som har lyst til at hjælpe til med dette spændende projekt. så tøv endelig ikke med at kontakte Rudi Bekker.

Målet er, at Mini 12érne er på vandet i den kommende sæson til glæde for nye handicap medlemmer, men også til sejlads for nuværende medlemmer fra alle afdelinger. Bådene er sjove at sejle, og her har vi mulighed for at sejle match race eller fleet kapsejlads på tværs i klubben.

Tursejlads:

Der er igen i år god tilslutning til fællesturene.

Forsommertur til Nykøbing Mors og eftersommerturen til  til Agger turen med 16 deltagende både.

13 både med gæstesejlere i Agger Havn er ikke hverdagskost! Programmet stod på de sædvanlige Vandreture og fællesspisning i Vestervig Roklub som velvilligt låner os klubhuset.

Den traditionsrige efterårstur i uge 40/41 blev afviklet for 29.år i træk!

Der var igen rigtig mange både der deltog:14 i alt.

I år var ansvaret for festmiddagen lørdag aften igen lagt i hænderne på Gudmund Heinesen, og efter rygterne var det igen en ren gourmetmiddag .

Det er medvirkende til, at et godt klubliv eksisterer.

Stor tak til Aksel Skovgaard for arrangementet, og Gudmund for det kulinariske.

Voksensejlerskolen

Igen i år har Sejlerskolen været en stor succes med 20 tilmeldte - og oven i købet venteliste.

Halvdelen af holdet var nye elever, og kønsfordelingen var 50/50.

Vi havde mange lærerige aftener i forskellige vindstyrker og -retninger, og som en ikke uvæsentlig sidegevinst har vi et meget hyggeligt samvær i Sejlerskolen.

På den nyligt afholdte klubkonference i Dansk Sejlunion kunne vi høre, at andre klubber har store problemer med at fastholde sejlerskoleeleverne, når de har fået undervisning i nogle år.

Hos os køber mange af dem både og bliver integreret i klublivet i Lemvig Sejlklub - det er jo herligt.

Vejret var venlig stemt om onsdagen i 2019 - vi havde ikke en eneste aflysning på træningsaftenerne, men desværre måtte mørkesejladsen til Thyborøn aflyses pga. rigelig meget blæsevejr.

Vi ser frem til en næste sæson, og de første elever har allerede tilmeldt sig

Tak til Bjarne Stougaard for koordination og underviser, og tak til alle undervisere der gør, at de nye elever får mod på som sejler.

Stor tak til Erik Thygesen der igen i år har påtaget sig det store og værdifulde job at være bådsmand for alle 4 sejlerskolebåde, og samtidig være en del af instruktørkorpset

Duelighedskursus

Igen i år lykkedes det at gennemføre et Duelighedskursus med 18 elever som efter aflæggelse af prøve både skriftligt, mundligt  og praktisk stod med duelighedsbeviset i hånden.

Godt gået, og tillykke til de nye duelige sejlere. Det er tredje gang i løbet af de seneste 3 år kurset er gennemført – i alt 56 sejlere er gået igennem kurset.

Dette forpligter Lemvig Sejlklub til igen i 2020 at forsøge at oprette et nyt kursus med start 7. januar 2020.

Der er tilmeldingsfrist 14. december, og i øjeblikket har 4 nye sejlere tilmeldt sig. Vi håber at flere kommer til så vi igen i år kan gennemføre et forløb. Tak til Peter Møller for undervisning.

Andre ting

Ny klub polo shirt og ny sejlerjakke.

I samarbejde med Fiskernes Indkøbsforening har Lemvig Sejlklub i år tilbudt medlemmerne køb af polo shirt og/ eller sejlerjakke i god kvalitet til en god pris. 55 medlemmer tog imod tilbuddet i første omgang, og her til foråret kører vi endnu en runde.

Per Olesen har besluttet at stoppe som bestyrelsesmedlem og sekretær/ næstformand pga gennemførelse af Diplomuddannelse i ledelse. Stor tak til Per for indsatsen. Vi ved, at du stadig vil være en aktiv del af Sejlklubben, og ser frem til at kunne trække på dig i andre sammenhænge.

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

Uden jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.’

Hvis vi skal opfylde vores formål kræver det en indsats fra rigtig mange sider.

Tak til Lemvig Kommune for godt samarbejde, og tak til alle vores sponsorer for støtten.

En særlig tak for bidrag fra Nordea- fonden, Lions Club Lemvig og NYKREDITfonden.

Tak til den lokale presse for bevågenhed og omtale.

Vi har i klubben rigtig mange der giver en hånd med. Det betyder ikke, at der ikke er brug for flere, og hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, forventes det ikke, at du deltager i alle aktiviteter.

Vi har brug for, at rigtig mange medlemmer giver en hånd med på veldefinerede opgaver.

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en stor arbejdsindsats i 2019.

Bo Ravn

formand

November 2019

LEMVIG SEJLKLUB