cid:image001.jpg@01D7DB13.253DFD00

Bestyrelsens Beretning 2021

Lemvig Sejlklubs 99. generalforsamling

Onsdag den 26. november 2021.

Sejlklubbens Medlemstal

Fordelingen på de enkelte kategorier er i 2021 således: 

 

2021   2020  2019   2018  2017

2                   2            2            3            3                 æresmedlemmer ( Charles Madsen, Knud Kristian Wrist)

52               56          58          49          43                 ægtefæller

42               46          57          41          26                 juniorer

107          103          94          90          84                 pensionister

208          196       187        171        155                 seniorer

6                   4            3            2            0                 gastemedlemmer

5                   4            5            4            7                 passive

422          411       406        360        318                 SUM

Arrangementsudvalg

På grund af corona-situationen har det været lidt småt med fællesaktiviteterne.

Standeren blev hejst af en lille flok jollesejlere. Skt. Hans blev afviklet med fællesspisning i klubben, båltale ved klubbens formand, Skt. Hans bål og fællessang. Standerhedhaling blev fejret i klubben med kaffe og kage og afriggerfest samme aften med ca. 50 medlemmer, god mad, vin, live musik, dans og fællessang. En rigtig festlig dag.

De to traditionsrige tursejladserAggerturen” og ”Den sidste tur” …..

Deltagelse i Vild med Vand til havnens dag med opstillede joller, jollesejlads i havnebassinet, åben båd og prøveture i en J/70’er.

Jolleafdelingen

Hvor var det dejligt at vi kunne komme i gang med at sejle igen under lidt mere normale forhold, selvom april og maj stadig var præget af restriktioner.

Vi fik startet et nyt hold optimister op i maj. De har vist sig at være vedholdende og kommer regelmæssigt i klubben, samtidig med de nye sejlere er det glædeligt at se forældrene byde godt ind.

Jolle afdelingen har pt. 8 optimister og 4 Zoom8/Laser sejlere, vi har desværre sagt farvel 3 optimist sejlere som mistede interessen undervejs.

Vi har i 2021 fået klargjort de 2 Hobie 405 joller, så de er sejlbare. De har været på vandet en del gange, men det forventes at vi i 2022 kommer til se dem sejle endnu mere.

Efter sommerferien fik vi anskaffet 5 nyere optimist jolleskrog og andet materiel. Det kunne lade sig gøre efter at have modtaget samlet 40.000kr. i støtte fra bla. DGI/DIF(25k) og Sparekassen Thy(15k), samt en bevilling af klubben på 20.000kr. En del af vinteren kommer til at gå med at få dette udstyr, med ind i systemet.

Takket være et godt trænerteam har vi kunnet afholde klubaktiviteter på alle de planlagte datoer gennem sæsonen. Jeg vil gerne sige en stor tak til Lene Vidriksen, Michael Damsgaard, Eivind Triel og Samuel Nygaard for at bakke op om projektet med at få Lemvig Sejlklub’s jolleafdeling genrejst igen. Vi er der ikke helt endnu, men vi er på rette vej.

Klubbens trænere har deltaget i trænerkurser 2 gange i løbet af 2021 i henholdsvis Kaløvig og Oure og også på den måde afsat tid til det frivillige arbejde i klubben.

Lemvig sejlklub har været repræsenteret med sejlere ved hele 8 jolle stævner og camps rundt i Jylland og på Fyn i 2021. Fra Aalborg i nord og til Oure i syd.

I 2021 prøvede vi sidst i maj at holde vores selvopfunden koncept ”Hangout Weekend”, som basalt går ud på det for nye sejlere at besøge en ny klub uden at det er et ”stævne”, men i stedet med et højt niveau af socialt samvær på tværs af sejlerne og deres familier. Vi havde inviteret Sunds Sejlklub forbi og til fællesspisning lørdag aften endte vi med at være over 60 deltagere. Det var en succes og vi påtænker at afholde det igen i 2022.

Som i sæson 20/21, så fortsætter vinteren over, da fastholdelse af sejlerne er vigtigt til at kunne starte 2022 godt i gang. Vinteren kommer til at gå med teori, vedligehold, E-sejlads, hygge både for de unge men også de voksende. Vi holder dog lukket i december 2021.

Vi arbejder på at skabe tiltag med at få flere børn forbi sejlklubben til 2022 sæsonen. Målet er at vi kan komme op på ca. 25 junior jollesejlere.

Vi er inviteret til at deltage i en foreningsjulekalender, og det forlyder pt at vi skal være bag lågen den 17 december.

Jollekolle
Vi prøvede at stikke en føler ud om der var flere senior sejlere der kunne tænke sig at mødes til jolle sejlads efter sommerferien. Det startede strålende og har genereret mindst 1 nyt senior medlem til sejlklubben på denne baggrund, ca. 15 sejlere har været forbi i forskelligt omfang. Vi har mødtes torsdage samtidig med senior surf og SUP, hvilket har været hyggeligt i klubhuset efterfølgende. Der har være forespørgsler om man kunne komme til at lære at sejle i jolle som senior, men vi har ikke haft ressourcerne til at stille an med dette endnu. Det skal formaliseres yderligt for 2022 sæsonen. 

Mini 12’er
Dette projekt har ligget underdrejet i denne Corona periode, dog er alle 4 skrog blevet repareret strukturelt og skal nu gås igennem for det funktionelle. Der er et hold på pt 4 som har sagt ja til at gøre nogle af dem sejlklare til foråret 2022. hvis der er andre som har just til at give en hånd med, så kom endeligt frem

Sejladsudvalget

Det var endelig muligt at sejle normale sejladser i foråret 1 spændningssejlade, og 8 point tællende sejladser, med følgende vinder:

Løb 1.  Marianne Kier og besætning på Maj
Løb 2.  Kresten Valeur Jepsen og besætning på Dixi
Løb 3.  Peder Kallerup og besætning på Marie
Løb 4.  John Rønn Jensen og besætning på Alba

Efter sommerferien blev klubmesterskabet afviklet

Klubmesterne blev:
Løb 1            Flemming Ertbølle Madsen og besætning på Escape
Løb 2            Knud Kristian Wrist og besætning på Grace delt med Kresten Valeur Jepsen og besætning på Dixi
Løb 3            Peder Kallerup og besætning på Marie
Løb 4            John Rønn og besætning på Alba   

Jubii sejladsen blev vundet af Niels Bækdal og besætning i Havfruen

Afslutteren blev vundet af John Rønn Jensen og besætning i Alba

Helene og Ole lavede fantastisk mad til os Tusind tak for det.

Og Tusind tak til Måltagerne v/ Dommerbordet det er fantastisk, at I vil hjælpe med at få os i mål.

Vi har desværre været nødt til at aflyse evulaeringsmøde og planlægningsmødet, pga. Corona

2021 har været et rigtig godt år med 23 deltagende både hvilket er rigtig flot, men der er stadig plads til mange flere.

Der har været gennemført et forsøg, med kapsejlads skole, der blev gennemført 2 gange hvor der var deltager nok til at få i alle klubbens IF er ud at sejle, så vi er sikker på at det vil blive gentaget i 2022. især når vi har 2 stk. J70.

Og husk der er også plads til dig, udvalget vil rigtig gerne hjælpe nye gaster og skiber i gang så i skal bare henvende jer.

Surfafdelingen

Det har været en god og travl sæson i surf afd. som sædvanligt har vi afviklet klubaftener mandag for juniorer og torsdag for seniorer. Der har ikke været så mange " nybegyndere" til gengæld er de blevet bedre tid til de øvede som er blevet meget bedre, det afspejler sig i tydeligt i den ugentlige træningen samt ved klubmesterskaberne.

Lemvig Sejlklub var igen i år vært ved et DBO surf stævne med god tilslutning af surfere fra hele landet.

Sidst på sæsonen fik vi sammen med Lemvig Ungdomsgård sponsoreret 12 nye SUP brædder som straks blev taget i brug, der har i år været øget efterspørgsel på SUP begynderkursus og her er vi godt rustet med 6 nye og friske instruktører.

Igen i år har forældergruppen lagt et stort stykke arbejde i surf afd.

Sæson har været præget af et skur-byggeri som er blevet støttet økonomisk af LOA-fonden, Velux-fonden og Færch-fonden. Arbejdet er i store træk udført af klubbens frivillige under ledelse af Henning Møller.

Haludvalget

Haludvalget har afholdt et møde i det forløbne år. Et meget konstruktivt møde, hvor driften af hallerne og forbedringer blev diskuteret.

Der er efterhånden rigtig mange både opbevaret i hallerne og på udearealerne. Det giver selvsagt mange bådvogne. Det er vigtigt at pladsen ser ryddelig ud, specielt i sommerhalvåret. Derfor arrangeres fælles oprydnings om foråret, hvor så mange bådvogne som muligt køres ind i hallerne. Om efteråret tømmes hallerne igen for bådvogne og hallerne fejes. Der er altid god opbakning til disse arrangementer. Bådvognene sættes på parkeringspladsen mellem hallerne og roklubben. Det giver altid anledning til utilfredshed hos enkelte beboere i feriecentret. Det er nødvendigt - og aftalt med Kommunen - at sætte bådvognene på parkeringspladsen og vi forsøger at minimere perioden, hvor de står der, mest muligt.

Der er lavet følgende forbedringer i hallerne i det forløbne år.

Der har været ændringer af lejere i hallen i den forløbne sæson. Således er 3 både gået ud 2 nye både er kommet ind. Desuden har 1 bådejer skiftet til større båd. I alt er der udlejet 16,9 m2 mindre end året før. Det betyder, at der nu kun er udlejet 7 m2 for meget.

Idet der er et par bådejere, der har solgt, men ikke fået købt anden båd, er der i indeværende sæson 2 gæstebåde inde i hallerne.

På vinterpladsen har der været udlejet ca. 280 m2 mere end forrige år.

Klubben har i øvrigt besluttet at søge om momsfritagelse for hele vinterpladsen her til nytår og det skulle være en formsag. Det betyder, at priserne bliver en smule lavere for indeværende sæson.

60+

Det har som mange andre steder været et lidt mærkeligt år, hvor efteråret 2020 og dele af vinteren 2021 forsvandt i aflysninger grundet corona.

Hvis der er lighed mellem alder og kvalifikationer i vores 60+ klub, føler flere af os tilnærmelsesvis overkvalificerede, efterhånden som årene går. I hvert fald er det godt, når der kommer nye, som er i tresserne. Man er meget velkommen – og det uanset alder.

Vi mødes hver torsdag klokken 9.30 til kaffe med rundstykker og frem i 1-2 timer – alt afhængig af opgaver. Dog fragår ferier.

Af opgaver/programpunkter kan nævnes:

Stor tak til Thorkild Sønderskov og de andre ildsjæle i 60 + klubben. Der er vist ikke mange der går forgæves for at få hjælp af denne gruppe aktive medlemmer af klubben.

Marinaudvalget

Udlejningen af pladser er for andet år i træk steget en lille smule, idet der i år har været udlejet 133 pladser – mod 125 pladser sidste år og 121 forrige år. Der er pt. 22 tomme pladser i Marinaen.

Vi kan fortsat glæde os over, at klubbens kran fungerer fint. Der er pt. 142 (140) medlemmer af kranen.

I foråret blev kranen forsynet med elektrisk krøjning, ligesom problemerne med, at tandkransen øverst ikke var centreret, blev løst. Der er nu trådløs fjernbetjening af kranen og det gør det noget nemmere at arbejde med.

I foråret blev der igen afholdt kran-sikkerhedskursus og brug af kranen.

Mastekranen har i år fået et nyt spil til udlæggerarmen.

Vi går og venter på, at det bliver foretaget en kloakering langs med honnørkajen og renovering af det befæstede areal langs kajen. Det er lovet udført her efter bådene er kommet op.

Der er som bekendt en facebook-side, der hedder Lemvig Marina. Den har pt. 125 (23) følgere.

Sejlerskolen

Voksensejlerskolen 2021

Igen i år har Sejlerskolen været en stor succes med 19 tilmeldte elever.

Vi havde mange lærerige aftener med fint vejr og kun en enkelt aflysning pga for meget vind.

Som en ikke uvæsentlig sidegevinst har vi et meget hyggeligt fællesskab i Sejlerskolen.

På den nyligt afholdte klubkonference i Dansk Sejlunion kunne vi høre, at andre klubber har store problemer med at fastholde sejlerskoleeleverne, når de har fået undervisning i nogle år.

Hos os køber mange af dem både og bliver integreret i klublivet i Lemvig Sejlklub - det er jo herligt.

I år havde vi lagt den årlige mørkesejlads til Thyborøn i august for at imødegå de sidste års aflysning pga hårdt vejr sidste fredag i september. Vi havde en rigtig fin tur med 7 deltagende både, fællesspisning og hyggeligt samvær før vi returneredes til Lemvig og fik testet det særlige ved at sejle om natten.

Vi ser frem til en næste sæson, og der er allerede nu nye elever som har tilmeldt sig.

Duelighedskursus

I starten af november 2021 startede et nyt hold op med den teoretiske del af duelighedsundervisningen. Peter Møller forestår undervisningen.

Der er 16 deltagere på holdet som igennem vinteren samles i klubhuset hver tirsdag aften. I april måned 2022 skal deltagerne op til både en skriftlig og en mundtlig prøve for at erhverve duelighedsbeviset. Den praktiske prøve skal derefter bestås for at det endelige duelighedsbevis er i hus. Nogle af deltagere har allerede bestået den praktiske del her i sensommeren.

Holdet i år er det 8. hold der gennem de seneste 9 år har modtaget duelighedsundervisning i Lemvig Sejlklub. Covid 19 gjorde, at holdet i 2020/21 ikke blev startet op.

Over 120 sejlere har således gennem de seneste 9 år fået både praktisk øvelse og teoretisk viden om søfartsregler, navigation og sikkerhed til søs. En god ballast at have for sejlerne, og for Lemvig Sejlklub betyder det også meget, at klubben kan bidrage til uddannelse af sejlere fra Lemvig området.

Hjemmeside/Nyhedsbrev/Facebook

Der sættes jævnligt nyheder op på hjemmesiden, men der kunne godt være flere, der sætter noget på. Annoncerne på siden genererer fortsat et pænt tilskud til klubbens drift.

Siden nytår har hjemmesiden haft godt 15.000 hits, hvilket er nogle hundrede mere end sidste år.

Det udsendes Nyhedsbreve til medlemmerne med kommende begivenheder o.s.v. Ind i mellem udsendes der specielle Nyhedsbreve til specifikt udvalgte grupper, f.eks. til bådejere, surfere eller andre målgrupper. Samtidig får sekretæren vedligeholdt medlemmernes emailadresser.

Der slås jævnligt nyheder op på klubbens Facebook-side, hvor også medlemmerne af og til poster indlæg. Der er pt. 421 (342) følgere.

Facebook-opslagene kan i øvrigt også ses på forsiden af hjemmesiden.

100 års Jubilæumsudvalg

Bestyrelsen nedsatte i foråret et koordinationsudvalg med henblik på planlægningen af klubbens 100 års fødselsdag i 2022. Udvalget har holdt et enkelt on-line møde, men har snakket en del sammen i det daglige.

På bestyrelsens vegne

Flemming Ertbølle Madsen
formand

November 2021

LEMVIG SEJLKLUB