Lemvig Marina

Fortøjningsreglement

 

Tovdimensioner skal være som følger:

Bådvægt

Tovdimensioner

For- og agterfortøjninger

Kunstfibertov

0 – 1.000 kg

1.000 – 3.000 kg

3.000 – 6.000 kg

6.000 – 10.000 kg

12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

 

Bemærk:       Enhver pladslejer i Lemvig Marina er pligtig til, på forlangende fra et af Lemvig Sejlklubs bestyrelsesmedlemmer, at kunne fremvise gyldig ansvarsforsikring.

Sådan fortøjes mod broen:

Mod pontonbroen afsluttes med en kæde, således tovværket ikke gnaver mod broen – og slides over. Hvor tovværket er samlet med metal (sjækler m.v.) isættes en kovs – igen for at hindre slidtage. Såfremt tovværket ikke er ført igennem fjederanordningen, monteres en sikringskæde som sikkerhed for evt. brud på fjeder.

Mod pælen er kæde unødvendig, ligesom fjederanordning kan undlades, afhængig af fortøjningens længde. (Pælen fjedrer).

 

Når båden ikke er i havn, skal fortøjningerne være forsvarligt ophængt på bro og agterpæle.

 

Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger, at båden er lænset, fortøjningerne og affjedring i begge sider er i orden og at de er i forsvarlig stand.

Når båden sættes på land ved sæsonens afslutning, skal fortøjningerne fjernes fra broerne.

 

Evt. trappeanordninger må ikke boltes fast i betonen. Trapperne må ikke fylde mere end højst nødvendigt og udseendet skal passe ind i havnen i øvrigt. Bestyrelsen kan kræve en trappe fjernet.