Vinteroplægningsguide

 

Der er mange ting at huske når båden skal lægges op for vinteren. Her har du en lille hurtig hjælper, der sikre at du husker de vigtigste gøremål. For eksempel bør du skifte din olie og filter mindst en gang pr. sæson, som regel i efteråret, og i forbindelse med optagning. Fordelen er, at motoren står med frisk olie i løbet af vinteren. Gammel olie kan nedbryde motoren. Udskift oliefilter, brug rigtigt dimensioneret filter. Filteret renser olien for sod og metalpartikler og forhindre samtidigt unødvendigt slid på motoren, så du ikke for brug for en ny motor forløbigt.

Her er hvad, der bør gøres!

1.              Olie og filterskift

Start motoren, når båden er ved kaj. Lad motoren komme op til driftstemperatur. Sluk for motoren, træk oliepinden og indsæt en oliesugepumpe i hullet og sug olien op. Brug en beholder med volumen indikation, så du er sikker på, at du får alt gammel olie op, især ophobede slagger i bunden af ​​sumpen. Forsøg derfor at suge så omhyggeligt som muligt. Brug en filter tang for at få olie filtret afmonteret, det kan sidde temmelig stramt. Hav altid klud og flaske på standby for at minimere spild. Smør lidt olie på gummiringen, der sidder på filteret, det smører og gør det lettere at stramme med hånden. Installer det nye filter og spænd det med hånden. Når du føler modstand, træk omkring en halv omgang til. BEMÆRK! Brug ikke værktøj til at stramme filteret.

Når filteret er på plads, er det tid at hælde den korrekte mængde af frisk motorolie på motoren. Husk også den mængde olie der kan være i filteret. Lad olien trænge godt ind og tjek oliepinden, før motoren startes igen. Start derefter motoren. Lad den køre i et stykke tid, så den nye olie er fordelt overalt. Check for lækager omkring oliefilteret. Stands motoren, og kontrollér oliestanden efter et stykke tid.

2.              Konservering af kølesystem – Havvands kølet motorer

Et korrekt vedligeholdt og regelmæssigt kontrolleret kølesystem minimerer risikoen for overophednings skader. Den væsentligste årsag til at motorens kølesystem ruster, er dårlig kvalitet kølevæske. Når motoren er tømt for vand og ilt er til stede i kølekanalerne er grobund for rust størst.

Derefter spiller en mindre rolle, om motoren er havvands kølet eller ferskvands kølet. For at undgå frostskader og korrosion i løbet af vinteren, er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet, når båden er på land.

Konservering af kølesystemet, kan du gøre på land, hvor der ikke er risiko for vand i båden.

1.1.1.                      Søvands kølede systemer:

Metoden til at konserverer kølesystemet er, at kanalerne skal "skylles" og derefter drænes. Løsn suge slangen fra søvandspumpen. Tilslut derefter en ny slange til at suge ferskvand fra en spand, der er hele tiden fyldt med frisk vand.

 

Det er meget vigtigt at søvandspumpen ikke køre tør; Skovlhjulet (impelleren) i pumpen kan tage skade med overophedning / motorhavari til følge. Det er også vigtigt at søvandspumpen selv suger an! Tilslut under ingen omstændigheder en vandslange, da presset kan trykke vand ind i motoren.

 

Kør motoren i tomgang, ca. 10-15 minutter eller indtil motoren har nået en tilstrækkelig temperatur så termostaten åbner. Ved at lade motoren køre i et stykke tid derefter skylles alt slam og salt fra motoren. Sluk derefter motoren. Sæt suge slangen til ​​blandingen af ​​vand og glykol. Placer en spand under udstødningen. På denne måde kan glykolblanding cirkulere flere gange i motoren. Efter et par minutter er den klar. Sluk for motoren igen, og lad den resterende glykolblanding at forblive i motoren. Det giver en frostsikring og efterlader samtidigt et beskyttende lag i kølvandskanalerne. Kontrollér og rens om nødvendigt søvands filtre.

 

Hvis motoren skal beskyttes i længere tid end normalt, kan du drage fordel af at bruge emulgerende konserveringsolie. Gør på samme måde som ovenfor, men tøm systemet, da olien ikke giver nogen beskyttelse mod frost.

1.1.2.                      Ferskvandskølede motorer:

Et korrekt vedligeholdt og regelmæssigt kontrolleret kølesystem minimerer risikoen for overophednings skader. For at undgå frostskader og korrosion i løbet af vinteren, er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet, når båden er på land.

Konservering af kølesystemet, kan du gøre på land, hvor der ikke er risiko for vand i båden.

Den ferskvandskølede motor har to kølesystemer: Et søvands system, hvor oliekøler, varmeveksler og på nogle motorer, udstødningsrør bliver kølet, dette konserveres på samme måde som en søvandskølet motor. Ferskvandskølingen; motorblok og topstykker, køles med ferskvand eller kølevæske / frostvæske. Dette system er afkølet adskilt fra søvandet i varmeveksleren.

1.1.3.                      Konservering af ferskvandskølet systemer

Kontroller frysepunktet for kølevæsken med et hydrometer og fyld op, hvis det er nødvendigt. Kølevæsken vil miste sin korrosionshæmmende egenskaber over tid og bør udskiftes mindst hvert andet år. Kontrollér og rens om nødvendigt søvands filtre.

 

Konserver den søvandskølede side af motoren på samme måde, som vi har beskrevet ovenfor. Kontrollér kølevæskestanden i det i ekspansionsbeholderen, og fyld evt. efter. Kontroller at alle stik og afløbs haner er lukket. Nogle motorer har zink anoder i varmeveksleren. Disse skal skrues af og kontrolleres. Zink anoden skal udskiftes, hvis 30% er borttæret.

3.              Termostaten

Hvis du har en temperaturmåler på instrumentbrættet, så du kan se, om motoren holder driftstemperaturen.

 

For høj temperatur skyldes ofte tilstoppede kølevands indtag, kølekanaler, varmevekslere eller defekt impeller. For lav kølevands temperatur er ofte på grund af en defekt termostat.

 

Det er nemt at kontrollere, om termostaten virker korrekt: afmonter termostathus og fjern termostaten. Bemærk, at korrekt arbejdstemperatur er påstemplet termostaten. Placer termostaten i en gryde med vand med et termometer. Kontroller at termostaten åbner ved den påstemplede temperatur. Hvis ikke, udskift termostaten.

4.              Impeller

Impelleren pumper kølevæske gennem motorens kølesystem. Man kan sige, at pumpen er motorens hjerte. Det er derfor meget vigtigt at sikre, at impelleren er i god tilstand. Skift impelleren mindst hvert andet år. Gummi aldre og hærder. En gammel impeller er ikke så effektiv som en ny.

 

For at opretholde impellerens elasticitet, så du kan gøre dette: Fjern pumpedækslet og tag impelleren ud. Bemærk, at dette gøres efter konservering. Prøv at fjerne det med hænderne. Hvis du ikke kan dette brug da en tang eller et par skruetrækkere. Men brug værktøj med forsigtighed, således at hverken impeller eller pumpe tager skade. Skyl pumpehjulet i ferskvand og holde det mørkt i en forseglet plasticpose om vinteren.

5.              Køleslanger / Udstødning slanger

Eftersom gummi bliver sprødere med tiden, så du bør med jævne mellemrum kontrollere, at ingen revner er opstået i slangerne. Det er ikke nok bare at se på slangerne, du er nødt til at vride og trække dem for at se små revner. Utætte køleslanger er en sikkerhedsrisiko, som kan forårsage overophedning af motoren eller at motorrum bliver oversvømmet. Utæt udstødningsslange kan forårsage farlige udstødningsgasser om bord og vand i båden. Før båden får lov at holde vinterferie, se da omhyggeligt køle-, udstødningsslanger og spændebånd efter. Udskift slanger, der ikke føles bløde, elastiske og glatte. Forny også dem med synlige revner. Spænd alle spændebånd efter.

6.              Drivremme / Kileremme

Check et par gange om året at drivremme til generator og vand pumpe er spændt og i orden. Du bør være i stand til at trykke remmen omkring 10mm ned midt mellem remskiverne, ikke mere ikke mindre. Check rem spændingen efter et par timers kørsel. Du bør også tjekke remmens udseende inden vinteren. De må ikke være revnet eller flosset.

 

En fejlfri drivrem giver bedre opladning effekt på generatoren og samtidigt mindske risikoen for overophedning. Der bør altid være en ekstra rem ombord.

7.              Brændstofsystemet

Når du tjekker og servicerer brændstofsystemet er det vigtigt at være forsigtig og altid anvende de rigtige reservedele. Det er især vigtigt, at der ikke kommer noget snavs i det meget følsomme brændstofsystem. Fyld altid dieseltanken helt op om vinteren, for at reducerer risikoen for kondens og vand i brændstoffet, der vil fører til problemer, det følgende forår.

 

Hvis du har monteret et ekstra brændstoffilter med vandudskiller mellem motor og tank skal dette tømmes for vand inden vinteren. Lad det gamle brændstoffilter sidde på for vinteren. Udskift filteret i foråret før søsætning. Hvis du har haft problemer med snavs i brændstoffet og tilstoppede filtre i løbet af sæsonen, er det nu, i løbet af vinteren, du grundigt renser brændstoftanken.

8.              Det elektriske system om bord.

Havluft er et hårdt miljø for et el system, når det udsættes for både høj fugtighed og saltholdighed. Af disse grunde, får det elektriske system om bord ofte krybestrøm, oxidering og spændingsfald, hvis du ikke vedligeholder systemet regelmæssigt.

 

Kontroller og sørg for ledninger ikke beskadiges eller udsættes for bundvand. Der er ellers en risiko for krybestrøm kan komme til motor / drev eller bundvand i sump. Hvis krybestrøm er til stede kan det på kort tid forårsage alvorlige korrosionsskader.

 

Afmonter batteriet kabler, rens kabel sko og smør dem med fedt beregnet til polerne. Kontroller væskeniveau og oplad batteriet.

 

Da batteriet aflades når det ikke er i brug, oplades batteriet et par gange i løbet af vinteren. Afladningen øges når batteriet opbevares varmt. Opbevar batteriet i køligt på balkon, terrasse eller lignende. Hvis det er fuldt opladet, kan sidde i båden. BEMÆRK! Et batteri vil blive ødelagt ved at være afladet i længere tid, og et tom eller dårligt opladet batteri kan blive ødelagt ved frysning. Rens og tør ledninger. Spray eller indfedt tilslutningspunkterne, kontakter og sikringsholdere på motoren og under instrumentpanelet egnet olie eller fugtfortrænger. Afmonter og rengør alle samlinger, der er oxideret.

9.              Ventilation i løbet af vinteren.

Vær sikker på, ventilation under oplægningen. Tillad luftcirkulation i båden. Lad døre og luger til at være åben for at undgå kondens og skimmelsvamp. Dette gælder også motorrummet.

 

Sørg for at vaske rent under og ved siden af ​​motoren. Brug affedtningsmiddel. Et rent motorrum er en forudsætning for høj sikkerhed om bord. Derudover lugter det mindre af olie og service arbejdet bliver sjovere at udføre.

 

For hver motor, er der en manual, som giver mere detaljerede oplysninger. De tidsintervaller, der er anført ovenfor, er kun generelle retningslinjer og varierer mellem forskellige motortyper. I din motor manual finder du intervaller angivet for din motor.