LEMVIG SEJLKLUB                                                                                                        Sejladsudvalget
Aftenkapsejladser     2002
RESULTATLISTE MED 4 FRATRÆKKERE, LAVPOINTSYSTEM
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 18/6 25/6 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9
LØB   1 Mindre både 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 POINT PLC
D 22 Junker 26 Niels J. Andersen 2 (5) 3 (6) (DNC) (DNC) 2 2 1 2 5 4 4 23 I
D 65 Junker 26 Holger Andreassen (DNC) 1 (DNC) 5 (DNC) (DNC) 1 DNC 2 1 2 8 3 32 II
D 158 PD 26 Bent Sørensen (DNC) (DNC) DNC DNC (DNC) (DNC) 4 4 3 3 4 2 1 39 III
D 172 Player 31 Svend Erik Pedersen 1 4 4 2 (DNC) (DNC) 5 5 4 (DNC) (DNC) 7 DNC 41 4
D 68 Junker 26 Steen Kirk (DNC) 2 1 1 (DNC) (DNC) (DNC) 1 DNC DNC 3 6 DNC 41 4
D 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen 4 3 2 4 (DNC) (DNC) 3 3 (DNC) (DNC) DNC 9 5 42 6
D 541 B 31 Leo Piechotta 3 (7) 6 (7) (DNC) (DNC) 6 6 5 5 6 5 2 44 7
D 131 MaxiMagic Kai Werner Hansen DNC 6 5 8 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC 4 DNC 3 6 59 8
LØB   2 Klassebåde                           POINT PLC
D 889 Folkebåd Hemming Klokker 3 (DNC) 1 3 (DNC) (DNC) DNC 1 1 1 1 4 1 16 I
D 72 Soling Finn Nikolajsen 1 1 2 1 (DNC) (DNC) (DNC) 2 6 (DNC) 4 2 DNC 26 II
D 551 H-båd Ole M. Jeppesen 2 2 4 2 (DNC) (DNC) (DNC) 3 2 2 (DNC) DNC 4 28 3
D 410 H-båd Jørgen Gyberg 4 (DNC) (5) 5 (DNC) (DNC) 2 4 3 4 3 3 2 30 4
D 219 Drage Laurids Viborg (DNC) (DNC) 6 4 (DNC) (DNC) 1 DNC 4 3 2 DNC 5 39 5
D 117 IF-båd Kurt Abildtrup 5 (DNC) 3 6 (DNC) (DNC) (DNC) DNC 5 DNC DNC 1 3 44 6
LØB   3 Større både                           POINT PLC
D 4 Drabant 38 Kurt Winther Knudsen 1 (3) 1 1 (DNC) (DNC) (2) 2 1 1 1 2 1 11 I
D 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist 2 2 2 2 (DNC) (DNC) 3 1 (4) 4 (5) 1 2 19 II
D 240 Contrast 33 Niels Bækdal 4 1 3 4 (DNC) (DNC) 1 (DNC) 2 3 2 (5) 3 23 III
D 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard (10) 4 4 5 (DNC) (DNC) 4 4 (7) 2 3 6 4 36 IV
D 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen 6 (DNC) 6 3 (DNC) (DNC) 5 (DNC) 5 6 4 4 6 45 5
D 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen 3 (DNC) 5 (DNC) (DNC) (DNC) DNC 3 3 5 DNC 3 5 49 6
D 613 Jeanneau 37 Bent Kallerup 5 7 7 (8) (DNC) (DNC) (DNC) 5 6 8 6 7 7 58 7
D 372 Elvstrøm 32 Aksel Skovgaard (9) 5 9 9 (DNC) (DNC) 6 6 8 9 7 9 (DNC) 68 8
D 202 *) Dehler 35 G. Simonsen/Bo Ravn 8 6 (DNC) 6 (DNC) (DNC) 7 (DNC) DNC 7 8 8 9 70 9
D 686 Scampi 30 Poul Erik Larsen 7 (DNC) 8 7 (DNC) (DNC) 8 (DNC) DNC 10 DNC DNC DNC 84 10
4/6 kom ingen i mål inden tidsfristen DNC: ikke deltaget
18/6 aflyst p.g.a. uvejr Giver 9 point i LØB 1, 7 point i LØB 2 og 11 point i LØB 3.
Placeringer i parentes er fratrukket.
*) I de 3 sidste sejladser er der sejlet i Contrast 36 Scirocco