AFSLUTTEREN
28. September 2003 LEMVIG SEJLKLUB
Postbox 173
7620  Lemvig
www.lemvigsejlklub.dk
Resultatliste Bane: T7B
Sejlregel: DH Distance: 20,3 sømil
1. Start kl.: 09:30 Vind: 5-6 m/sek
Retning: WNW
Skipper Bådnavn Sejlnr. DH-2002 Starttid Ankomst Placering
Kurt Winther Knudsen Fru Larsen DEN 4 544,2 10:42:00 15:56:20 1
Steen B. Jensen Jackie DEN 13 561,6 10:36:07 16:05:19 2
Finn Nikolajsen NN DEN 78 594,1 10:25:07 16:06:19 3
Kristen Valeur Jepsen Dixi DEN 140 567,1 10:34:15 16:07:13 4
Knud Kristian Wrist Grace DEN 216 584,7 10:28:18 16:10:56 5
Ole Mose Jeppesen Cartan DEN 563 631,1 10:12:36 16:17:52 6
Aksel Skovgaard Sunrise DEN 300 634,0 10:11:37 16:19:20 7
Bent Kallerup Ridder Rap DEN 613 543,1 10:42:22 16:22:14 8
Kurt Abildtrup Nikita DEN 117 704,4 09:47:48 16:37:40 9
Erik Skovgaard Sidsten DEN 372 608,1 10:20:23 16:41:17 10
Svend Erik Petersen Britta DEN 172 674,9 09:57:47 16:54:25 11
Svend Aage Lauridsen Andy DEN 49 757,0 09:30:00 DNF DNF
Holger Andreassen Jane DEN 65 754,7 09:30:47 DNF DNF
Teoretisk ankomsttid: 13:46:07
Gennemsnitlig ankomssttid: 16:19:54
Årets Afslutter blev en spændende sejlads, idet vejret skiftede utroligt meget undervejs.
Banen gik fra Startlinien ved klubhuset med en foran for tværs til Gjellerbøjen. Herfra var der en
lang spilersejlads til Oddesund. Herfra et kryds tilbage, nord om Rønnen og tilbage til mållinien
udfor klubhuset.
Efter at de første havde startet fra kl. 09:30, forsvandt vinden næsten helt, men kom igen inden de
sidste både startede kl. 10:42. Herefter var der 3-4 m/sek fra vest. Men på den sidste del ned mod
Oddesund forsvandt vinden fuldstændigt.
Og da vinden kom igen, kom den ganske langsomt vestfra. Det betød, at de bageste både kunne
"følge med" den nye vind og kom helt frem til de forreste inden bøjen ved Oddesund.
Ved Oddesund blev næsten alle både samlet til en "omstart". Da sejladsen som bekendt er en
respitsejlads, hvor tiderne er beregnet på forhånd og lagt til starttidspunktet, er det første båd i mål,
der er vinder, og som det fremgår af præmielisten, var det naturligvis de hurtigste (største) både, 
der løb med præmierne.
Men vejret var herligt, og de kun 13 deltagere fik en ganske herlig tur ud af dagen. Desværre
nåede de 2 sidste både ikke i mål inden tidsfristens udløb kl. 17:30.