PERSONLIGT HANDICAP PÅ BASIS AF DANSK HANDICAP

Personligt Handicap er udviklet i 2003 af Knud Kristian Wrist, Lemvig Sejlklub, E-mail

Formål:

- at få så mange som muligt med til aftenkapsejladserne

- at sørge for, at 1. pladserne bliver fordelt i det enkelte løb (og naturligvis også de andre placeringer)

- at finde et system, der benytter Dansk Sejlunions DH-mål som basis

- at finde et system, der også viser, hvem der er de dygtigste (selvom de ikke vinder)

Princippet for beregningerne er følgende:

Der er skelet til golfsportens handicapregler, idet disse muliggør, at alle golfspillere i verden kan spille sammen.

Der er dog visse forhold, der ikke er sammenlignelige!

Alle både starter med et PH, et Personligt Handicap, som er et tillæg til bådens TA-sømiletid.

Tillægget er sat til:

15

% for alle nye skippere, der ikke har været med før. (Svarer til golf'ens handicap 72).

Har man købt en anden båd og bliver i samme løb sættes den nye PH for båden som:

"det gamle PH +

0

sekunder.

Har man købt en anden båd og skifter løb sættes den nye PH for båden som:

"det gamle PH +

10

sekunder.

Skifter man løb med den samme båd sættes det nye PH for båden som:

"det gamle PH +

0

sekunder.

Det Personlige Handicap kan dog højst blive på:

120

sekunder

Det Personlige Handicap kan ikke blive mindre end 0.

Det er tanken, at bådens PH hele tiden udvikles, sejlads efter sejlads, år efter år. Man starter altså næste sejlads med det "opnåede"PH.

Bådens LH-mål er lige med bådens TA+PH.

Præmietiden beregnes udfra bådens aktuelle LH-mål (d.v.s. LH-målet inden sejladsen).

Efter hver sejlads beregnes en "par" præmietid i hvert enkelt løb. Tiden beregnes som den største præmietid tillagt en procent af forskellen mellem den største og den mindste præmietid. Denne præmietid kan man sige er banens "par".

Da vi jo ikke sejler lige hurtigt i 2 m/sek og 10 m/sek, er det ikke nemt med et "par" for banen, men det er altså valgt at gøre det på denne måde!

Det er denne "par"-præmietid, som alle både i løbet holdes op imod.

Har en båd sejlet hurtigere end "par"-præmietiden reguleres PH-målet nedad og har båden sejlet langsommere end

præmietiden, reguleres PH opad.

Det er tanken, at man "straffes" hurtigt, såfremt man sejler hurtigt, medens det er mere besværligt at få godtgørelsen hævet.

For at gøre systemet trægt, er der indlagt nogle reguleringssatser, der er mindre end 100%. Som i golf er reguleringen mindre, jo mindre handicap, man har.

Her er der regnet med 7 forskellige "grupper" opdelt i forhold til PH. Hver gruppe har sin egen sats.

Satserne er sat til:

PHmin

-  PHmax

Gruppe

Regulerings-sats

, når PH skal reguleres nedad.

0

5

1

0,5

%

5

15

2

1

%

15

25

3

2

%

25

35

4

4

%

35

50

5

8

%

50

75

6

16

%

75

120

7

32

%

Satsen er:

1

sekund for godtgørelse, når PH skal reguleres opad.

"Par"-præmietiden er

75

% fraktil af forskel min. - max. Præmietid

Værdierne i de gule felter er skønnede, og man kan selv lege lidt med at regulere på dem.

De reguleres ved at ændre dem her i dette ark!

Efter hver sejlads beregnes et nyt LH for hver båd. PH for hver båd skal nu justeres, og det gøres ved at beregne forskellen mellem bådens LH før sejladsen og den "opnåede" LH. Har man lavere præmietid end gennemsnittet reduceres PH med %-straffen gange LH-forskellen og har man sejlet langsommere øges PH med godtgørelsen.

Dette nye PH føres automatisk over som bådens PH i den næste sejlads. PH kan ikke være negativ, d.v.s. man kan ikke få et lavere LH end bådens officielle DH-mål.

Efter en serie sejladser kan man kåre en pointvinder i det enkelte løb - som man plejer.

Man kan også kåre den bedste sejler, d.v.s. den sejler, der har det laveste Personlige Handicap.

Endelig kan man kåre den sejler, der gennem serien har gjort det bedst, altså den sejler, der har sænket sit personlige handicap mest.