Lemvig Sejlklub Logo Uden tekst.jpg

Aftenmatch 2021

Lemvig Sejlklub

Forår 2021

R5

 

I den svage vind blev sejladsen først afkortet og senere skudt af.

På dette tidspunkt var vinden ca. 0,1 m/s og samtlige både drev

via den indadgående strøm med ca. 0,5 knobs hastighed.

Sejladskomitéen drøftede situationen flere gange undervejs og

traf beslutningen inden de forreste både gik i mål.