Tambohus Naturhavn er klar til sæsonen 2016

 

Tambohus d. 18.05.16

Kære sejlere i nabohavnene                                   

Tambohus Naturhavn er nu min. 2,5 m dyb

Så er vi klar til en ny sæson, og der er sket store forbedringer i Tambohus Naturhavn. Endelig er sejlrenden og havnen i Tambohus uddybet. Vi har nu en indsejling, der er min. 2,5 m dyb. Inde i selve havneområdet er der også gravet ud. Det betyder, at tilgængeligheden til havnen og forholdene både for gæstebåde og de lokale er stærkt forbedret.

Sidste år blev flydebroen forlænget til det dobbelte, og det gav problemer for de både, der lagde til for enden af broen. Det gav også problemer for dem, der skulle omkring. Nu er der gravet ud i forlængelse af broen, og det er igen muligt at lægge til både ved pieren og ved den store flydebro.

I selve havnen er der kommet nye fortøjningspæle op og nye afmærkningsbøjer. Udgravningen har også sikret, at det er blevet nemmere at manøvrere inde i havneområdet.

Udgravningen har også gjort det enklere for gæstebåde at bruge de faste pladser, som er frie.

Vi byder derfor alle gæstebåde velkommen til en ny spændende sæson.

Husk havnefest lørdag d. 9. juli 2016

Evt. spørgsmål kan rettes til:

Havnefoged, Thomas Normark, mobil 61778754

Formand Per Bach, mobil 40331938